BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paliga Dariusz, Stasieńko Justyna (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomicza w Jarosławiu), Matczak Marek J. (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomicza w Jarosławiu)
Title
Analiza krytyczna oprogramowania dla klinik i gabinetów stomatologicznych
Critical Analysis of the Current Software for Clinics and Dental Offices
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 331-341, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Ochrona zdrowia, e-zdrowie
Information society, Health care protection, e-health
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ochrona zdrowia jest jednym z obszarów życia społecznego i gospodarczego, w którym obecnie zachodzą olbrzymie zmiany. Ich celem jest zbudowanie i wdrożenie takich rozwiązań organizacyjnych i medycznych, które zapewnią efektywne sprawowanie opieki zdrowotnej. Elektroniczne recepty, skierowania i wgląd w historię choroby online - to część udogodnień oferowanych przez powstające systemy informatyczne. Głównym produktem tego typu będzie Internetowe Konto Pacjenta.(fragment tekstu)

The conclusions of analysing the software available on the market for dental records have been presented. The analysis is focused on its main function, the collection of medical data, without additional functions, such as financial ones. The assessment on the basis of which the claims were made was cyclically made every 2 years for 6 years. One of the aspects of the analysis was the legal requirements for the medical documentation in the paper and electronic form. The focus was on the suitability of the software for average users with computter literacy. The most important aspect of the analysis was the degree of improvement of the doctor's work, and thus, the increase in the profitability of the office through time saving. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gajda K., Internetowe konto pacjenta - role i funkcje, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny"2016, nr 1-2.
  2. Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015. Opracowanie w ramach- Aktualizacja dokumentu "Strategia e-Zdrowie 2004-2006", będącego przedmiotem Umowy realizowanej w ramach projektu nr 2006/018-180.01.01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Transition Facility 2006, Beneficjent CSIOZ, Warszawa 2009.
  3. Kulisiewicz T., Systemy e-zdrowia - architektury informacyjne a oczekiwania społeczne,"Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2013, nr 38.
  4. Leffingwell D., Widrig D., Zarządzanie wymaganiami, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,Warszawa 2003.
  5. Nieszporska S., Informatyzacja sektora usług zdrowotnych, "Roczniki Kolegium Ekonomicznych"2013, nr 29.
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (DzU 2015)
  7. Sommerville I., Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
  8. Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015. Opracowanie w ramach- Aktualizacja dokumentu "Strategia e-Zdrowie 2004-2006", będącego przedmiotem Umowy realizowanej w ramach projektu nr 2006/018-180.01.01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Transition Facility 2006, Beneficjent CSIOZ, Warszawa 2009, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/kierunki_ e-zdrowie_09022011.pdf (25.10.2016).
  9. New Zealand Government.com, http://www.e.govt.nz/standards (20.09.2011). Niewidzialna ręka technologii, "Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia" 2015, nr 6, https://issuu.com/polishhealthcarejournal/docs/06_2015_osoz (20.10.2016).
  10. Przyrzeczenie lekarskie, http://www.nil.org.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu