BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Muszyński Jacek (University of Agriculture in Cracow, Poland), Muszyński Zenon (Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland)
Title
Selected Determinants and Causes of Arduousness of Work in Timber Industry
Source
Intercathedra, 2013, nr 29(1), s. 28-31, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przemysł drzewny, Wypadki przy pracy, Hałas, Szkodliwe warunki pracy
Wood industry, Accidents at work, Noise, Hazardous working conditions
Note
summ.
Abstract
The article relates to arduousness of work and draws particular attention to the problem of accidents at work in timber industry companies in the years 2005-2011. A concise description is presented of the issue of work arduousness caused by noise, mechanical vibration and timber dust, as they are important factors affecting employees' health. The final part of the paper shows conclusions which may contribute to raising the standards of working conditions in timber industry companies (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dutkiewicz J., Prażmy Z. 2008. Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w przemyśle drzewnym. [w]: Zdr. Publ. 118(2), s. 138-139.
  2. Główny Urząd Statystyczny. 2012. Wypadki przy pracy w 2011 r. Warszawa, tab. 1.
  3. Główny Urząd Statystyczny.2009. Wypadki przy pracy w 2008 r. Warszawa, tab. 1.
  4. Kodeks Pracy. Ustawa z 28.08.1974 r. art. 207.
  5. Muszyński Z., Muszyński J.;2000. Wybrane zagadnienia z zarządzania w przedsiębiorstwie a problem bezpieczeństwa pracy w aspekcie nowych regulacji prawnych. . [w]: Intercathedra Annual Scientific Biulletin of Plant, Economic Department of the European Wood Technology University Studies Poznań, nr 17, s. 91-96.
  6. Muszyński Z., Muszyński J.; 2003. Hałas i drgania mechaniczne w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego. [w]: Intercathedra Annual Scientific Biulletin of Plant, Economic Department of the European Wood Technology University Studies Poznań, nr 19, s.99
  7. http://www. bhp. abc.com.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu