BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bekier Irena (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Social Perception - How People Perceive Each Other
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 12-15, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Percepcja, Zarządzanie wrażeniem, Relacje międzyludzkie, Teoria zachowań ludzkich
Perception, Impression management, Interpersonal relations, Theory of human behavior
Note
summ.
Abstract
The article analyses the theory of perception of human behaviours in the context of contacts between staff members and clients. It presents the psychological mechanisms and barriers which cause intensified deformations of perception. The article analyses the role of first impressions in contact with clients, the attribution process and attribution errors. It describes methods of controlling perception and understanding people better. The article stresses the importance of knowledge, improvement of social skills and development of empathy in order to limit and eliminate deformations of perception and create conditions for better communication and cooperation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
  2. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1999.
  3. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
  4. Crips R.J., Turner R.N., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 2009.
  5. Hartley P., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006.
  6. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, GWP, Gdańsk 2005.
  7. Sobczak-Matysiak J., Psychologia kontaktu z klientem, Wydawnictwo WSB, Poznań 1997.
  8. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu