BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osiewalska Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wykształcenie par a (bez)dzietność w Polsce
Couple's Education and their Number of Children in Poland
Source
Studia Demograficzne, 2017, nr 2(172), s. 71-96, rys., tab., bibliogr. s. 93-95
Keyword
Płodność, Bezdzietność, Wykształcenie, Status społeczny
Fertility, Childlessness, People's education, Social status
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest zbadanie w jaki sposób kształtuje się dzietność par w Polsce w zależności od profilu edukacyjnego obojga partnerów, określonego na podstawie poziomu wykształcenia kobiety i mężczyzny w związku. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwe różnice w uwarunkowaniach tych zachowań w populacji bezdzietnych i rodziców. Analizie zostanie poddane zarówno potomstwo całkowite par, które zakończyły już reprodukcję, jak i dotychczasowa liczba dzieci par w wieku zdolności rozrodczej. Pozwoli to ująć potencjalne zmiany rozważanych zależności w czasie. W konsekwencji, możliwe stanie się udzielenie odpowiedzi na pytania o wpływ równości bądź nierówności poziomu wykształcenia partnerów na kształtowanie się bezdzietności i wielkości rodziny w Polsce w ciągu ostatnich kilku dekad. (fragment tekstu)

Education is one of the most important determinants of fertility. The vast majority of previous research on the effect of educational level on reproductive behaviour concerns women, while a couple perspective on fertility, although seems natural, is often omitted. Couples' fertility might be influenced by individual (absolute) characteristics of both partners as well as by their joint (relative) characteristics. The aim of this study is to analyse childlessness and fertility by couples' educational profile which is a combination of both partners' educational levels. Different levels of educational exogamy are considered. Based on the two waves of Polish Generations and Gender Survey (GGS-PL) couples who completed their reproduction as well as those who are still in their reproductive ages are analysed. Among homogamous profiles the level of education negatively influences couples fertility, which means that highly educated have the lowest number of children. However, the level of (definite) childlessness is one of the highest among those who are low educated. Family size of heterogamous unions are similar among older generations, but for younger couples hypogamy limits the number of children as compared to hypergamy. This finding suggest that young couples in which women are more educated than their partners encounter more difficulties in combing work and family than unions in which a man is more educated than a woman. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersson G., Knudsen L.B., Neyer G., Teschner K., Rønsen M., Lappegård T., Skrede K., Vikat A., 2009, Cohort fertility patterns in the Nordic countries, "Demographic Research", 20(14), 313-351.
 2. Andersson G., Neyer G., 2012, Gendering occupation and fertility. A comparison between Danish women's and men's childbearing behavior by occupational branches, Referat zaprezentowany na European Population Conference, Sztokholm, 13-16 czerwca 2012.
 3. Balcerzak-Paradowska B., 2004, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 4. Barthold J.A., Myrskylä M., Jones O.R., 2012, Childlessness drives the sex difference in the association between income and reproductive success of modern Europeans, "Evolution and Human Behavior", 3, 628-638.
 5. Baudin T., de la Croix D., Gobbi P., 2014, Development Policies when Accounting for the Extensive Margin of Fertility, IRES working paper, Louvain: Université Catholique de Louvain.
 6. Bauer G., Jacob M., 2009, The influence of partners' education on family formation, EQUALSOC Working Paper 2009/4.
 7. Bauer G., Kneip T., 2013, Fertility From a Couple Perspective: A Test of Competing Decision Rules on Proceptive Behaviour, "European Sociological Review", 29(3), 535-548.
 8. Beaujouan E., Brzozowska Z., Zeman K., 2016, The limited effect of increasing educational attainment on childlessness trends in twentieth century Europe, women born 1916-65, "Population Studies", 70(3), 275-291.
 9. Becker G.S., 1960, An Economic Analysis of Fertility [w:] Demographic and Economic Change in Developed Countries (s. 209-231), Universities - National Bureau Committee for Economic Research Conference Series 11, Princeton University Press, Princeton.
 10. Becker G.S., 1991, A Treatise on the Family. Enlarged edition, Harvard College, Cambridge.
 11. Becker G.S., Lewis H.G., 1973, On the interaction between the quantity and quality of children, "Journal of Political Economy", 81(2), 279-288.
 12. Berent J., 1970, Causes of fertility decline in Eastern Europe and the Soviet Union: Part I. The influence of demographic factors, "Population Studies", 24(1), 35-58.
 13. Berrington A., Stone J., Beaujouan E., 2015, Educational differences in timing and quantum of childbearing in Britain, "Demographic Research", 33(26), 733-764.
 14. Bobrowicz B., 2016, Rodzicielstwo później, ale czy kolejne dzieci pojawiają się szybciej? [w:] I.E. Kotowska, A. Matysiak, M. Mynarska (red.), Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 15. Brzozowska Z., 2014, Fertility and education in Poland during state socialism, "Demographic Research", 31(12), 319-336.
 16. Cameron A.C., Trivedi P.K., 1998, Regression analysis of count data, Cambridge University Press, New York.
 17. Corijn M., Liefbroer A.C., de Jong Gierveld J., 1996, It takes two to tango, doesn't it? The influence of couple characteristics on the timing of the birth of the first child, "Journal of Marriage and the Family", 58(1), 117-126.
 18. Domański H., 2004, O ruchliwości społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa.
 19. Esteve A., García-Román J., Permanyer I., 2012, The Gender-Gap Reversal in Education and Its Effect on Union Formation: The End of Hypergamy?, "Population and Development Review", 38(3), 535-546.
 20. Fieder M., Huber S., 2007, The effects of sex and childlessness on the association between status and reproductive output in modern society, "Evolution and Human Behavior", 28, 392-398.
 21. Frejka T., 2008, Overview Chapter 5: Determinants of family formation and childbearing during the societal transition in Central and Eastern Europe, "Demographic Research", 19(7), 139-170.
 22. Giza-Poleszczuk A., 2002, Rodzina i system społeczny, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego (s. 272-301), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 23. Goldscheider F.K., 2000, Men, children and the future of the family in the third millennium, "Futures", 32(6), 525-538.
 24. Goldscheider F.K., Bernhardt E., Lappegård T., 2015, The gender revolution: A framework for understanding changing family and demographic behavior, "Population and Development Review", 41(2), 207-239.
 25. Holzer-Żelażewska D., Tymicki K., 2009, Cohort and period fertility of Polish women 1945-2008, "Studia Demograficzne", 155(1), 48-69.
 26. Jalovaara M., Miettinen A., 2013, Does his paycheck also matter? The socioeconomic resources of co-residential partners and entry into parenthood in Finland, "Demographic Research", 28(31), 881-916.
 27. Kocot-Górecka K., 2015, Kulturowe role płci i dzietność w Polsce i Norwegii, "Studia Demograficzne", 2(168), 61-88.
 28. Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008, Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes, "Demographic Research", 19(22), 795-854.
 29. Kotowska I.E., Łątkowski W., 2016, Badanie "Rodziny i Generacje" podstawą diagnozowania przemian demograficznych w Polsce [w:] I.E. Kotowska, A. Matysiak, M. Mynarska (red.), Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 30. Koytcheva E., Philipov D., 2008, Bulgaria: Ethnic differentials in rapidly declining fertility, "Demographic Research", 19(13), 361-402.
 31. Kravdal Ø., 1994, The importance of economic activity, economic potential and economic resources for the timing of first births in Norway, "Population studies", 48(2), 249-267.
 32. Kravdal Ø., Rindfuss R.R., 2008, Changing Relationships between Education and Fertility: A Study of Women and Men Born 1940 to 1964, "American Sociological Review", 73(5), 854-873.
 33. Kreyenfeld M., 2002, Time-squeeze, partner effect or self-selection? An investigation into the positive effect of women's education on second birth risks in West Germany, "Demographic research", 7(2), 15-48.
 34. Kreyenfeld M., 2004, Fertility decisions in the FRG and GDR: An analysis with data from the German Fertility and Family Survey, "Demographic Research", 3(11), 275-318.
 35. Lesthaeghe R., van de Kaa D., 1986, Twee Demografische Transities? [w:] R. Lesthaeghe, D. van de Kaa (red.), Groei of Krimp? Book volume of 'Mens en Maatschappij' (s. 9-24), Van Loghum-Slaterus.
 36. Long J.S., Freese J., 2006, Regression models for categorical dependent variables using Stata, Stata press.
 37. Marzec J., Osiewalski J., 2012, Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", 53, 5-20.
 38. Matysiak A., 2011, Interdependencies between fertility and women's labour supply, Springer Science & Business Media, vol. 17.
 39. McDonald P., 2000, Gender equity, social institutions and the future of fertility, "Journal of Population Research", 17, 1-16.
 40. McDonald P., 2006, Low fertility and the state: The efficacy of policy, "Population and Development Review", 32(3), 485-510.
 41. Melkersson M., Rooth D.O., 2000, Modeling female fertility using inflated count data models, "Journal of Population Economics", 13(2), 189-203.
 42. Miettinen A., Rotkirch A., Szalma I., Donno A., Tanturri M.L., 2015, Increasing childlessness in Europe: time trends and country differences, Families And Societies Working Paper 33, Stockholm University, Stockholm.
 43. Miettinen A., Szalma I., 2014, Childlessness intentions and Ideals in Europe, "Finnish Yearbook of Population Research", 49, 31-55.
 44. Miranda A., 2010, A double-hurdle count model for completed fertility data from the developing world, Department of Quantitative Social Science Working Paper No. 1001, University of London, London.
 45. Mullahy J., 1986, Specification and testing of some modified count data models, "Journal of econometrics", 33(3), 341-365.
 46. Mureşan C., Hoem J.M., 2010, The negative educational gradients in Romanian fertility, "Demographic Research", 22(4), 95-114.
 47. Mynarska M., 2013, Bezdzietność-wybór, ograniczenia, czy splot okoliczności? Jakościowa analiza procesu pozostawania bezdzietną, [w:] Family Forum (s. 55-77), Uniwersytet Opolski, Opole.
 48. Mynarska M., Brzozowska Z., 2016, Później, czy wcale? Plany prokreacyjne osób bezdzietnych [w:] I.E. Kotowska, A. Matysiak, M. Mynarska (red.), Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 49. Ní Bhrolcháin M., Beaujouan É., 2012, Fertility postponement is largely due to rising educational enrolment, "Population studies", 66(3), 311-327.
 50. OECD Family database, 2017, Zasób internetowy, http://www.oecd.org/social/family/database.htm (data dostępu: 01.08.2017).
 51. Osiewalski J., 2001, Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 52. Osiewalska B., 2015, Couples' socioeconomic resources and completed fertility in Poland, "Studia Demograficzne", 1(167), 31-60.
 53. Osiewalska B., 2017, Childlessness and fertility by couples' educational gender (in) equality in Austria, Bulgaria, and France, "Demographic Research", 37(12), 325-362.
 54. Rybińska A., 2016, Jak młode pokolenia wchodzą w dorosłość [w:] I.E. Kotowska, A. Matysiak, M. Mynarska (red.), Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 55. Santos Silva J., Covas F., 2000, A modified hurdle model for completed fertility, "Journal of Population Economics", 13(2), 173-188.
 56. Sobotka T., 2017, Childlessness in Europe: Reconstructing long-term trends among women born in 1900-1972, [w:] M. Kreyenfeld, D. Konietzka (red.), Childlessness in Europe. Contexts, Causes, and Consequences, Springer.
 57. Soja E., 2005, Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 58. Stonawski M., 2009, The Formation of Human Capital in Central-East European Countries during the Period of Socio-economic Transition, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 6, 149-162.
 59. Szelewa D., 2014, Polityka wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce: w pułapce konserwatyzmu?, Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej nr 13, Friedrich-Ebert-Stiftung.
 60. Szklarska M., 2017, Aktywność zawodowa par a kształtowanie się modelu rodziny w Polsce, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 61. Tymicki K., 2016, Odraczanie urodzenia pierwszego dziecka a realizacja zamierzeń rodzicielskich [w:] I.E. Kotowska, A. Matysiak, M. Mynarska (red.), Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 62. Van Bavel J., 2012, The Reversal of Gender Inequality in Education, Union Formation and Fertility in Europe, "Vienna Yearbook of Population Research", 10, 127-154.
 63. Van Bavel J., Kok J., 2010, Pioneers of the Modern Lifestyle?, "Social Science History", 34(1), 47-72. WDI: World Development Indicators, 2017, The World Bank, zasób internetowy, http://data.worldbank. org/indicator (data dostępu: 25.08.2017).
 64. Weeden J., Abrams M.J., Green M.C., Sabini J., 2006, Do high-status people really have fewer children?, "Human Nature", 17(4), 377-392.
 65. Winkelmann R., 2008, Econometric Analysis of Count Data, Springer Science & Business Media.
 66. Winkler-Dworak M., Toulemon L., 2007, Gender differences in the transition to adulthood in France: Is there convergence over the recent period?, "European Journal of Population", 23(3-4), 273-314.
 67. Wood J., Neels K., Kil T., 2014, The educational gradient of childlessness and cohort parity progression in 14 low fertility countries, "Demographic Research", 31(46), 1365-1416.
 68. Zellner A., 1971, An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, Wiley, New York.
Cited by
Show
ISSN
0039-3134
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu