BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowski Mariusz (Poznań University of Life Sciences, Poland), Dolata Małgorzata (Poznań University of Life Sciences, Poland)
Title
Communication Infrastructure and Foreign Direct Investments Inflow into the Region
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 21-29, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Infrastruktura komunikacyjna
Foreign investment, Direct investments, Communication infrastructure
Note
summ.
Abstract
The goal of this study is to specify correlation between enrichment of communication infrastructure of individual voivodeships and foreign direct investment inflow. In the first part of this article direct investments were characterized and communication infrastructure was shown as a factor of FDI location. In the second part of this article, on the basis of statistical data, a correlation between the level of communication infrastructure development and foreign direct investment inflow in individual voivodeships in years 2011-2015 was examined. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ancyparowicz G. (2009), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym. GUS, Warszawa.
 2. Balance of Payments Manual (1993), International Monetary Fund, Washington DC.
 3. European Cities Monitor 2010. (2010), Cushman&Wakefield, London.
 4. Golejewska A. (2008a), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki. Aspekt teoretyczny. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Golejewska A. (2008b), Lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w układzie sektorowo-regionalnym. [in:]: Zielińska-Głębocka A. (red.) Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej). Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Hwang C.L., Yoon, K. (1981),Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York.
 7. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 8. Kumar N. (2001), Infrastructure Availability, Foreign Direct Investment Inflows and Their Export-orientation: A Cross-Country Exploration. Research and Information System for Developing Countries, New Delhi.
 9. Michałków I. (2003), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa.
 10. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Third Edition (1996), OECD, Paris.
 11. Przybylska K. (2001), Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Restart. Ernst & Young's 2011 European attractiveness survey (2011), ERNST&YOUNG.
 13. Schwab K. (2010), The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum, Geneva.
 14. Siemiątkowski P. (2005), Determinanty ekonomiczne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. [in:]: Urbańczyk E. (red.) Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Tom I. Wyd. Kreos, Szczecin.
 15. World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies. (2012), United Nations, New York-Geneva.
 16. www.stat.gov.pl/bdl
 17. www.ulc.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu