BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziok-Kolander Bernadeta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ethnocentric Attitudes and the Development of Sustainable Consumption in Poland
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 30-36, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Konsumpcja zrównoważona, Zachowania konsumenta, Etnocentryzm, Konsument
Sustainable consumption, Consumer behaviour, Ethnocentrism, Consumer
Note
summ. JEL: E21, J11, M30.
Abstract
The article presents the essence of consumers' ethnocentric attitudes and their purchasing decisions, which affect the development of sustainable consumption. The definition of ethnocentric attitudes and sustainable consumption presented in the article has several common features which characterise consumers' shopping behaviours. According to the data of the Central Statistical Office concerning foreign trade in 2014, Polish consumers do not purchase domestic products only, but they largely buy imported products. Limited purchasing of domestic products often leads to the abandonment of their production and undermines sustainable consumption. Sustainable consumption is characterised by balance between production, purchasing, consumption and simultaneous appropriate waste management. The main aim of this article is to demonstrate common features of consumers' ethnocentric attitudes and sustainable consumption and to present these issues on the basis of selected data of the Central Statistical Office. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alsughayir, A. (2013). Consumer ethnocentrism: a literature review. International Journal of Business and Management Invention, 2 (5), pp. 50-54.
 2. Bergier, Kronenberg, 2010, Challenges of Sustainable Development in Poland, Kraków, Sendzimir Foundation (Polish edition: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce), p. 356.
 3. Czarski E.,(ed.), Wskaźnik zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Katowice 2011, p.12.
 4. Czubała A., (2011) Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Konsumpcja i Rozwój 1/2011, p. 62.
 5. Domeradzki P, W. Tyburski, (2011) Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju, (in:) W. Tyburski, Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń, UMK., p. 275.
 6. Czubkowska S., Polskie zakupy: czy opłaca się być konsumenckim patriotą? Gazeta Prawna. (accessed on 29 August 2014).
 7. Figiel A., (2004) Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Warsaw, PWE, p 34.
 8. Kapsa J., Dane GUS - Handel zagraniczny styczeń-grudzień 2014, Warsaw 2015, p. 15.
 9. Kiełczewski D.,(2008) Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Białystok UwB, p. 61.
 10. Korbel J.,(2001) No. 3-4 Błędne koło, Magazyn Ekologiczny, pp. 5-7.
 11. Kramer J., (1/2011) Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń, Konsumpcja i rozwój, p.5.
 12. Kuczewska L., (2013) Konsumpcja i rozwój No. 2/2013, IBRiR, p.78.
 13. Mazurek-Łopacińska, K. (2000). Różnice kulturowe między krajami a rozwój marketingu globalnego. Marketing i Rynek (6), pp. 11-13.
 14. Mookerjee, Mothersbaugh & Hawkins, Consumer Behavior: Building Marketing Strategy 2010, p. 246.
 15. Mróz B., (2012) Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie rozwojowe polskiej gospodarki, op. cit., p. 24.
 16. Report on Social Development 2011, Sustainable Development and Equality, UNDP, Washington 2012, p. ii.
 17. Sajdakowska M. (2003), Etnocentryzm konsumencki - czynniki wpływające na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności, Acta Scientiarum Polonarum, Technologia Alimentaria 2, pp.177-184.
 18. Shimp T. A., Sharma S., 1987, Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research", 24(3), pp. 280-289.
 19. Stanaszek A., M. Tędziagolska (2011), Badania świadomości ekologicznej Polaków 2010; Warsaw 2011, InRE, p. 46.
 20. Szromik A., Figiel A.,(1997), Etnocentryzm konsumencki jako bariera rozwoju i wymiany towarowej, (in:) Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Materiały V ogólnopolskiej konferencji naukowej; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, pp. 129-140.
 21. Szromik A., Wolanin-Jarosz E., (2013) Konsumpcja i Rozwój nr 1/2013(4), IBRiK, p.98.
 22. Environmental Protection Act of 27 April 2001.
 23. http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/przegladanie.aspx Database of the Central Statistical Office concerning foreign trade in 2014. Foreign investments. Downloaded in November 2015 from: www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu