BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hoc Stanisław (Uniwersytet Opolski)
Title
Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy
Source
Krytyka Prawa, 2010, T. 2, Nr 1, s. 269-290, bibliogr. 13 poz.,
Keyword
Prawo, Bezpieczeństwo, Informacja, Bezpieczeństwo informacji
Law, Security, Information, Information security
Note
summ., streszcz.,
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. P. Sienkiewicz, Bezpieczeństwo informacji - wspólne dobro dla racji stanu, bezpieczeństwa i obronności kraju, firm i obywateli, w: Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, Materiały IV Kongresu, red. M. Ciecierski, Katowice 2008.
 2. K. Rodziewicz, Ochrona informacji niejawnych - analiza przepisów, "Przegląd Prawa i Administracji" 2003, nr 53.
 3. A. Domańska, K. Skotnicki, Spór o postępowanie sprawdzające według ustawy o ochronie informacji niejawnych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2004, t. 12.
 4. R. Białoskórski, Kompendium ochrony informacji niejawnych w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008.
 5. S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia, Opole 2006.
 6. M. Polok, Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2006.
 7. A. Szewc, Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2007.
 8. M. Witkowski, D. Jęda, Ochrona informacji niejawnych - nowe rozwiązania, Warszawa 2007.
 9. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2004.
 10. B. Rakoczy, Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym, "Przegląd Sądowy" 2003, nr 11-12.
 11. P. Szustakiewicz, Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: Obywatelskie prawo do informacji publicznej, red. T. Gardocka, Warszawa 2008.
 12. I. Stankowska, Procedury sprawdzeniowe umożliwiające dostęp do informacji klasyfikowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, w: Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego, red. W. Bednarek, S. Pikulski. Olsztyn 2000.
 13. L. Woźniak, Rządowe wymagania przetargów związanych z dostępem do informacji niejawnych, w: Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały I Kongresu, red. M. Gajos, S. Zalewski, Katowice 2005.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu