BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołaś Jakub (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Liability for Game Animal Damages
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 46-52, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Odpowiedzialność odszkodowawcza, Regulacje prawne, Odszkodowania
Liability for damages, Legal regulations, Compensation
Note
summ.
Abstract
The main aim of the article is to present topic of liability for game animal damages to crops in Poland. The article includes basic statistical data regarding both scale of damages caused by game animals and structure of paid hunting compensations. Furthermore, the author tries to characterize domestic regulations both defining entities responsible for compensating game animal damages and forming rules of determining, estimating and awarding hunting compensations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Flis M., 2008. Procedura szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w uprawach rolniczych, Biuletyn IHAR, No 248, p. 117-123.
 2. Flis M., 2009, Wielkość szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolniczych w obwodzie łowieckim polnym w latach 1999-2000 i 2008-2009, . Biuletyn IHAR, No 254, p. 179-187.
 3. Flis M., 2009. Szkody w uprawach rolniczych w świetle szkodliwego oddziaływania rolnictwa na ekosystemy. In: Zagrożenia biotopów leśnych. Red. M. Sporek. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 123-132.
 4. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 248, p.117-123.
 5. Główny Urząd Statystyczny, Leśnictwo 2016, 2015, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ rolnictwo-lesnictwo/lesnictwo/lesnictwo-2016,1,12.html, [access: 22.12.2016].
 6. Sporek M., 2014, Szkody łowieckie w uprawach rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(32)/2014, sp. 181-188.
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272).
 8. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckiej (Dz. U. 2016 poz. 1082).
 10. Uzasadnienie projektu ustawy o szkodach łowieckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Druk sejmowy 327.VIII.
 11. Wociór D., Jak dochodzić szkód łowieckich, Rzeczpospolita, PCD.2014.7.25.
 12. Źuromski J., Prawo łowieckie: kto traci najwięcej, Rzeczpospolita, PCD 2013/4/4.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu