BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotowska Irena E. (Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH Komitet Nauk Demograficznych PAN)
Title
Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami jako podstawa diagnozowania zmian demograficznych w Polsce
Source
Studia Demograficzne, 2017, nr 2(172), s. 23-34, rys., tab., bibliogr. s. 34
Keyword
Przemiany demograficzne, Dane panelowe, Relacje międzypokoleniowe, Pozycja kobiety w społeczeństwie
Demographic transformation, Panel data, Intergenerational relations, Women's position in society
Note
summ.
Abstract
Uruchomiony w 2001 r. przez międzynarodowe konsorcjum program badań Generations and Gender Programme (GGP) jest odpowiedzią na potrzeby badawcze związane z koniecznością rozpoznawania procesów demograficznych z perspektywy przebiegu życia opisywanego poprzez zmiany zachowań demograficznych. [..] W niniejszym tekście przedstawiam krótko ten wieloletni program międzynarodowych badań demograficznych, jego główne założenia oraz rozwój. Jego szerszy opis zawarty był w tekście Kotowskiej i Jóźwiak (2011). Następnie zajmę się omówieniem dwóch rund panelowych badań ankietowych zrealizowanych w Polsce oraz podamy niektóre opisowe charakterystyki próby. Rozważania o możliwym dalszym rozwoju programu GGP i jego znaczeniu zarówno dla środowiska naukowego w Polsce jak i badaczy spoza Polski zawarte są w części końcowej. (fragmenty tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobry Klimat dla Rodziny, 2013, http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/dlarodziny/program-polityki-rodzinnej-prezydenta-rp/.
 2. Esping-Andersen G., Billari F., 2015, Re-theorizing family demographics, "Population and Development Review", 41(1), 1-31.
 3. European Commission, 2006, The Demographic Future of Europe - from Challenge to Opportunity, Communication from the Commission, Brussels, COM(2006) 571 final.
 4. Frejka T., Sobotka T., 2008, Fertility in Europe: Diverse, delayed and below replacement, "Demographic Research", S7(3), 15-46.
 5. Goldscheider F., Bernhardt E., Lappegård T., 2015, The gender revolution: A framework for understanding changing family and demographic behavior, "Population and Development Review", 41(2), 207-239.
 6. Kotowska I.E., Matysiak A., Mynarska M. (red.), 2016, Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania "Generacje i Rodziny", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 7. Kotowska I.E., Jóźwiak J., 2012, Nowa demografia Europy a rodzina, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", Zeszyt 28/2012, 9-33.
 8. Kotowska I.E., Jóźwiak J., 2011, Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: Generacje, Rodziny i Płeć Kulturowa - GGS-PL, "Studia Demograficzne", 1(159), 99-106.
 9. Matysiak A. (red.), 2014, Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. Matysiak A., Nitsche N., 2016, Emerging Trends: Family Formation and Gender, [w:] R. Scott, M. Buchmann, S. Kosslyn (red.), Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences, John Wiley & Sons, Inc.
 11. Mastering the demographic change in Europe, 2014, http://www.leopoldina.org/en/international-issues/ international-statements.
 12. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J., 2009, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, GDP and Beyond - Measuring progress in a changing world, September 2009, COM(2009) 433.
 13. Vikat A., Spéder Z., Beets G.C., Billari F.C., Bühler C., Désesquelles A., Fokkema T., Hoem J.M., MacDonald A., Neyer G., Pailhé A., Pinnelli A., Solaz A., 2007, Generations and Gender Survey (GGS): Towards a better understanding of relationships and processes in the life course, "Demographic Research", 17(14), 389-440.
Cited by
Show
ISSN
0039-3134
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu