BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Monika (University of Agriculture in Cracow, Poland), Czekaj Piotr (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Crime and the Standard of Living in Poland
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 53-62, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Standard życia, Przestępczość, Analiza statystyczna
Standard of living, Crime, Statistical analysis
Note
summ.
Abstract
The purpose of the paper is to conduct a statistical analysis that will examine the problem of crime against the standard of living. The paper attempts to determine the relationship between the level of crime in Poland, and the standard of life. A ranking of provinces, determining the level of crime and quality of life, was created. In order to sort the objects the method of multidimensional comparative analysis was used. By using this method, the hierarchy of provinces was created. The research enabled indicating groups of objects that are similar in the examined phenomena. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogacka E. (2009), Przestępczość w Poznaniu, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 6, Poznań.
 2. Gronowski P. (2003), Geographical differentiation of the crime rate and the level of unemployment in the małopolskie voivodship [w:] Górka Z. (red.), Changes of geographical environment and those of the social-economic phenomena, "Prace Geograficzne", z. 112, Kraków.
 3. Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce - Główny Urząd statystyczny, Warszawa 2013.
 4. Jałowiecki B. (1980), Człowiek w przestrzeni miasta, Katowice.
 5. Maik W. (1995), Socio-spatial analysis of crime and delinquency. A case study of Toruń [w:] Gałczyńska B., Węcławowicz G. (red.), Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy, Conference Papers, no 24, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 6. Marcińczak S., Siejkowska A. (2003), Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź.
 7. Marcińczak S., Siejkowska A. (2004), Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi w latach 1988-2001 a percepcja obszarów niebezpiecznych [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, UO, Opole.
 8. Mieszkańcy Polski o swojej jakości życia - Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, Warszawa 2013.
 10. Mordwa S. (2006), Bezpieczeństwo publiczne [w:] Dzieciuchowicz J. (red.) Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ.
 11. Mordwa S. (2011), Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - ybrane problemy, "Space-Society-Economy", no 10,Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź.
 12. Mydel R., Kozimor K. (1989), Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie, "Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica", vol. XXII.
 13. Owsiński J., Tarchalski T. (2008), Współczesne problemy zarządzania, Instytut Badań Systemowych, Warszawa.
 14. Siemaszko A. (2009), Polskie badanie przestępczości (2007-2009): Analiza wybranych rezultatów, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 15. Wódz J., (1989), Problemy patologii społecznej w mieście, Warszawa.
 16. Zróżnicowanie regionalne poziomu życia ludności w świetle wybranych wskaźników z badań Statystki Publicznej" - Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 17. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_referat_zroznicowanie_regionalne_poziomu_zycia pdf (dostęp na dzień 12.03.2015)
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu