BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knapik Wioletta (Agricultural University of Cracow, Poland)
Title
Sustainable Consumption vs Social Connections Between Organic Food Producers and Purchasers
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 63-69, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Więzi społeczne, Zdrowa żywność, Agroturystyka, Żywność ekologiczna, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Social bond, Health food, Agrotourism, Organic food, Environmentally sustainable growth
Note
summ.
Abstract
The aim of the article is to present selected aspects of sustainable consumption and their social dimension. The article characterises organic farming as the main factor of sustainable development and social benefits resulting from the sales of organic products. It gives an example of networks connecting producers and consumers of organic products. These networks are an example of good practice in shortening the food chain and they prove the ecological awareness of healthy food producers and purchasers. It is necessary to pay attention to the fact that as far as the aspect of social relations and connections between these groups is concerned, it is possible to notice very important premises for the creation and tightening of mutual bonds. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne - idee i dobre przykłady. (2010), Kraków, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl (accessed on 3 August.2016).
 2. Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warsaw, Wydawnictwo Scholar.
 3. Beck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Bylok F. (2009), E-konsument w społeczeństwie informacyjnym, [in]: S. Partycki (ed.), Egospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Vol. II, Lublin, Wydawnictwo KUL, p. 78.
 5. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 362-369.
 6. Official Journal of the European Union of 2 April 2011 (2011/C 104/01).
 7. Gilejko L. (2008), Rynek i otoczenie instytucjonalne, [in]: Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Warsaw, Difin sp. z o.o., pp. 86-87.
 8. Osetek J., Osetek J. (1989), Rolnictwo i Ogrodnictwo Biodynamiczne, Bydgoszcz, Przedsiębiorstwo Innowacyjne "Otylia", p. 8.
 9. Report on Organic Farming in Poland 2011-2012. http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-zglownego katalogu/ethernet/2013/SME/raport ekologiczny 2011 2012 GIJHARS.pdf (accessed on 2 September 2016).
 10. Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego. Analiza wybranych przypadków (2013), Warsaw Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 11. Stempnakowski Z. (2007), E-biznes w zastosowaniach, [in]: A. Szewczyk (ed.), Społeczeństwo informacyjne-problemy rozwoju, Warsaw, Difin sp. z o.o., pp. 81-82.
 12. Zacher L. W. (2008), Transformacje społeczeństw konsumpcyjnych-między techniką a kulturą, [in]: S. Partycki (ed.), Kultura a rynek, Vol. I, Lublin, Wydawnictwo KUL, p. 50.
 13. http://lokalnazywnosc.pl/strony/o-nas (accessed on 10 October 2016).
 14. http://lokalnazywnosc.pl/wydarzenia (accessed on 13 October 2016).
 15. http://lokalnazywnosc.pl/katalog (accessed on 14 October 2016).
 16. http://www.odrolnika.pl/projekt.php (accessed on 14 October 2016).
 17. http://www.odrolnika.pl/naszeprodukty.php (accessed on 16 October 2016).
 18. http://www.grupa.odrolnika.pl/ogrupie.html (accessed on 16 October 2016).
 19. http://www.ifoam.org/sites/default/files/poa_folder_polish.pdf (accessed on 5 December 2016).
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu