BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernacki Dariusz (Maritime University of Szczecin Engineering-Economic Faculty on Transport), Lis Christian (The Faculty of Economics and Management)
Title
Port Logistic Park - a Case Study
Portowy park logistyczny -analiza przypadku
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 128, s. 37-45, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
System logistyczny
Logistic system
Note
JEL Classification: M21, L91
streszcz., summ.
Abstract
W gospodarce portowej, obok centrów logistycznych, centrów magazynowych i centrów dystrybucyjnych pojawiają się nowe formy organizacyjne działalności logistycznej w postaci centrów magazynowo-produkcyjnych, zwanych parkami logistycznymi. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem działalności prowadzonej w portowych parkach logistycznych, ustalenie ilościowych aspektów rozwoju działalności, wskazanie na problem dotyczące transportowej obsługi parków logistycznych. W części opisowej wykorzystano metodę porównawczą, a w zakresie ilościowych aspektów działalności parku logistycznego posłużono się metodami statystycznymi, co pozwoliło na oszacowanie wielkości obrotów magazynowych i natężenia mchu drogowego. Badania analityczne przeprowadzono na przykładzie parku logistycznego powstającego na terenie portu morskiego w Szczecinie. (abstrakt autora)

In the port management, apart from logistic centers, warehouse and storage centers and distribution centers there appear new organizational forms of logistic activity in the form of warehouse- production centers called logistic parks. The aim of this paper is to present issues connected with the development of activities performed at port logistic parks, to determine quantitative aspects of development of business activities, to point at problems related to transport services to logistic parks. For the descriptive part the comparative method was used, and for the quantitative aspects of a logistic park's activities statistical methods were used, which allowed for assessment of storage turnover and of traffic volumes. The analytic studies were conducted on the example of a logistic park that was being under development within the area of the maritime port in Szczecin.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernacki, D. (2012a). Port morski w systemie zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka, 5, 290-298.
  2. Bernacki, D. (2012b). Usługi wartości dodanej jako element koncepcji logistycznej portu morskiego. Logistyka, 4, 25-28.
  3. Bernacki, D., Lis, Ch. (2017). Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Szczecin.
  4. Christowa, C. (2012). System zarządzania procesem badań naukowych w zakresie modelowania portowych centrów logistycznych. In: H. Salmonowicz (ed.), Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych (pp. 21-33). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
  5. Fechner, I. (2008). Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej. Logistyka, 3.
  6. Grzelakowski, A.S. (2012). Porty morskie w międzynarodowych procesach logistycznych oraz logistycznych łańcuchach dostaw. In: H. Salmonowicz (ed.), Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych (pp. 97-111). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
  7. Montwiłł, A. (2013). Port morski jako kluczowy element system logistycznego łańcuchów dostaw. In: H. Salmonowicz (ed.), Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim (pp. 151-164). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
  8. Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.Pl.
  9. Tsinker, G.P. (2004). Port engineering. Planning, construction, maintenance and security. Hoboken: John Wiley and Sons.
  10. Waimea Holding SA.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.128-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu