BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Wojciech (Poznan University of Life Sciences, Poland), Drábek Josef (Technical University in Zvolen, Slovak Republic), Mydlarz Katarzyna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
The Sales of Round Wood by the 'State Forests' National Forest Holding in 2017 and Consecutive Years
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 77-82, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Organizacja sprzedaży, Rynek drzewny, Sprzedaż internetowa
Selling organisation, Wood market, Internet sale
Note
summ.
Company
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Abstract
The article presents the most important assumptions and rules of the sales and distribution of round wood by the 'State Forests' National Forest Holding in 2017 and compares them with the solutions applied between 2006 and 2016. The author evaluates these solutions and suggests modifications of the system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lis W. (2014): Strategia sektora leśno-drzewnego w okresie koniunktury i dekoniunktury na rynku drzewnym. W: Lasy i gospodarka leśna jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju. Praca naukowa pod redakcją Adama Kaliszewskiego i Kazimierza Rykowskiego. Instytut Badawczy Leśnictwa. Sękocin Stary, s. 67 - 101.
  2. Malinowski Z., Lis W., Wieruszewski M. (2016): Submisje jako kierunek dystrybucji cennego surowca drzewnego. SYLWAN R.160 (7):531-538.
  3. Zarządzenie (2016a) nr 46 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 października 2016 w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. ZM.800.2.2016 (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Zarzadzenie nr 46_2016_Sprzedaz_drewna_na_ 2017)
  4. Zarządzenie (2016b) w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; Przesłanki, uzasadnienie prawne i merytoryczne oraz konkretyzacja postanowień zarządzenia (maszynopis). Dokumentacja Komisji Leśno - Drzewnej. Warszawa 2016.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu