BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (University of Szczecin, Poland)
Title
Determinants of Innovation in Agritourism
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 83-90, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Innowacje, Rynek turystyczny, Agroturystyka, Produkty ekologiczne
Innovations, Tourism market, Agrotourism, Ecological product
Note
summ.
Abstract
The established character of agritourism on the market influences types of innovation in agritourism. The objective of this study is to identify determinants of innovation by agritourism farms and agritourism-related entities. The first part is an introduction concerning theories of innovation and its types on the tourism market. The author has also presented basic terminology of agritourism and focused on an agritourism product which is the direct subject of innovation in market practice. The research mainly encompassed the classification of entities that innovate, indication of innovation areas with the assessment of determinants of its implementation in agritourism. The whole study focuses on the thesis that agritourism is not likely to be subject to product innovation although, in practice, this type of innovation is most often undertaken. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bott-Alama A. (2004), Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, p. 38- 39.
 2. Den Hertog P. (2002), Co-producers of innovation: on the role of knowledge-intensive business services in innovation, in: J. Gadrey, E. Gallouj, E. Elgar (ed.), Productivity, innovation and knowledge in services. New economic and socio-economic approaches, Cheltenham- Northampton, MA, p. 226-231.
 3. Drzewiecki M. (2001), Podstawy agroturystyki, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, p.41.
 4. Hjalager A-M. (2010), A review of innovation research in tourism. Tourism Management, vol. 31, issue 1, p. 1-12.
 5. Niedzielski P. (2008), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, in: B. Filipiak, A. Panasiuk (ed.), Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 230-232.
 6. Pałka E. (2015), Innowacje w gospodarstwach agroturystycznych Polski Południowo-Wschodniej, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, nr 4, t. I, p.73-88.
 7. Panasiuk A. (2013), European Union funds in the development of region al sustainable tourism economy in 2007-2013, 2nd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, Opatija, University of Rijeka, p. 267-277.
 8. Panasiuk A. (2014b), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Warszawa, Difin, p. 115-127.
 9. Panasiuk A. (ed.) (2014a), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Warszawa, Difin, p. 106-126.
 10. Panasiuk A. (ed.) (2008), Gospodarka turystyczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 225-227.
 11. Panasiuk A., Tokarz A. (2007), Agroturystyka jako czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, w: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 456, p. 468- 469.
 12. Peters M., Pikkematt B. (red.) (2005), Innovation in hospitality and tourism, New York, Routledge.
 13. Puciato D., Woś B. (2011), Innowacje jak forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich, Folia Pomeranae Univeritatis Technologiae Stetiinensis, Oeconomica 288(64), p. 113-124.
 14. Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. K. (2010), Agroturystyka w teorii i praktyce, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, p. 34.
 15. Sikora J. (2012), Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Warszawa, C. H. Beck, p. 65.
 16. Szymańska E., Dziedzic E., Panasiuk A., Panfiluk E., Rutkowski A. (2017), Innowacje w turystyce zdrowotnej, Warszawa, Difin, s. 36.
 17. Westland J. (2008), Global innovation management. A strategic approach, New York, Palgrave, p. 42-43.
 18. Wiatrak A. (1995), Czynniki określające rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Problemy Turystyki, nr 1-2, p.15.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu