BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadka Jan (University of Life Sciences in Warsaw, Poland)
Title
Agritourism in Perspective of the Experience Economy
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 107-113, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Agroturystyka, Gospodarka doświadczeń
Agrotourism, Experience economy
Note
summ.
Abstract
The paper presents the reflections on the agritourist product in the context of the current, more and more popular concept of the experience economy. In the first part the concept and essence of agritourism was discussed and the idea of the economy based on experience was characterized. In the following the feelings, impressions and experiences accompanying the tourist when using the different components of the agritourist product and spending holiday in the rural environment were presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, p. 99.
 2. Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997), Agroturystyka, koszty, ceny, efekty, Warszawa, Wydaw. POLTEXT, p. 17.
 3. Drzewiecki M. (1995), Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania, Bydgoszcz, Instytut Wydawniczy "Świadectwo", p. 22, 23.
 4. Dziewanowska K., Kacprzak-Choińska A. (2012) Technologia tworzenia poszerzonej rzeczywistości jako nowe narzędzie marketingowe. [in:] Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (ed.), Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, p. 71-80.
 5. Heath J., Potter A. (2010). Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, Warszawa, Muza.
 6. Krzysztofek K. (2004), Widzialna łapa reklamy. Tygodnik Powszechny, no 7.
 7. LaSalle D., Britton T.A. (2003), Priceless. Turning ordinary products into extraordinary experience, Boston, Harvard Business School Press, 2003.
 8. Majewski J. (1994), Turystyka konwencjonalna i alternatywna a agroturystyka. Rynek Turystyczny, no 7, p. 12, 15.
 9. Majewski J. (2000), Agroturystyka to też biznes, Warszawa, Fundacja Wspomagania Wsi, p. 8.
 10. Marciszewska B. (2010), Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Mikuta B., Żelazna K. (2004), Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Warszawa, Wydaw. Format-AB, p. 97.
 12. Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review, July, p. 98.
 13. Sikora J. (1999), Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, p. 69.
 14. Stasiak A. (2013), Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń. Turyzm, no 23/1, p. 35.
 15. Sznajder M., Przezbórska L. (2006), Agroturystyka, Warszawa, PWE, p. 15.
 16. Wiatrak A.P. (1996), Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, no 1, p. 35.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu