BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szombathyová Edita (Technical University of Košice, Slovakia), Janeková Jaroslava (Technical University of Košice, Slovakia), Krauszová Andrea (Technical University of Košice, Slovakia)
Title
Optimisation of Relationships in Work System
Source
Intercathedra, 2013, nr 29(1), s. 66-69, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Organizacja stanowiska pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ergonomia, System pracy
Work-stand organisation, Health and safety at work, Ergonomics, System of work
Note
summ.
Abstract
The goal of solving relationships in the system "human - machine - environment" is reaching the optimal functionality of the system at minimal costs so that well-being, health protection and safety of human at work may be maintained. In this article is introduced a simple model which can be utilised at optimisation of work position as well as workplace as a whole. The solution is proposed so that it may respect the basic ergonomic criteria. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Sedmák, R., Hitka, M., Rosak, J.: Porovnanie vybraných antropometrických znakov dospelej populácie na území Slovenska a Poľska. Vedecký časopis HRM&E 2/2007. s. 52-58. ISSN 1337-0871.
  2. Slamková, E. et. al: Priemyslové inžinierstvo. 1. vyd. Žilina: Edičné stredisko Žilina, 1997. ISBN 80-7100-373-5.
  3. Smutná, M., Dulina, Ľ.: Nástroje modernej ergonómie. In Pokrokové priemyselné inžinierstvo, konferencia Invent 2010 Žilina, str. 344 - 347. ISBN 978-80-89401-12-3.
  4. Szombathyová, E.: Utilisation of Ergonomic Principles at Solving Workplaces. Intercathedra č. 27/2, Poľsko, Poznań 2011, str. 78 - 81. ISSN 1640-3622.
  5. Vlček, R.: Hodnotový management. Moderní koncepce řízení inovácí. 1. vyd. Praha: Management Press, 1992. ISNB 80-85603-09-8.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu