BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palka Agnieszka (Gdynia Maritime University, Poland), Karczmarczyk Anna (Gdynia Maritime University, Poland)
Title
Quality Assessment of the Strawberry Sorbets Available in Polish Market
Ocena jakości sorbetów truskawkowych dostępnych na polskim rynku
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 54-60, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Żywność, Badanie żywności, Ocena jakości, Jakość produktów żywnościowych
Food, Food research, Quality assessment, Quality of food products
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy była ocena jakości dostępnych na polskim rynku sorbetów truskawkowych wyprodukowanych przez trzech różnych producentów. Oznaczono pH, ekstrakt ogólny, suchą masę, topliwość, puszystość, barwę oraz dokonano oceny organoleptycznej. Najbardziej intensywnym smakiem kwaśnym cechował się sorbet B, następnie sorbet C oraz A, co pokryło się z wynikami oznaczania kwasowości tych sorbetów. Zawartość sacharozy we wszystkich analizowanych produktach nie przekroczyła 29%. Sorbet A odznaczał się najwyższą puszystością oraz najniższą topliwością, został oceniony jako najbardziej smakowity. Badane produkty różniły się między sobą pod względem wyróżników fizykochemicznych oraz organoleptycznych. (abstrakt oryginalny)

Based on the research, it was stated that the tested sorbets differed in quality. Sorbet A, which had the highest purchase price, was characterized by the best organoleptic qualities. The price of the tested products determined their quality. The higher the price, the higher the quality of the product being tested. On the basis of the Pearson correlation coefficient obtained, the inverse proportional relationship between the fluffiness and strawberry sorbet mottling was inversely proportional. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. www.ilody.com.pl/indeks/202/ Accessed: 05.12.16.
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Dz.U. z dnia 8 stycznia 2015 r., poz. 29 (Requirements for marking products are in the Ordinance of the Polish Minister of Agriculture and Rural Development on the labelling of particular types of foodstuffs).
  3. Polska Norma PN-A-86431:1999/Az1:2002: Mleko i przetwory mleczne. Lody - Wy-magania i badania.
  4. Bergamn-Szczepanik D., Kałuziak H. (1988) Metody oceny stabilizatorów do lodów, Chłodnictwo , 23 (2), 18-21.
  5. Michalczyk M., Kuczewski D. (2012) Zmiany zawartości składników o charakterze prozdrowotnym w przechowywanych sorbetach z owoców jagodowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (83), 66-74.
  6. Tennessen A.J., Govindarajulu R., Ashman T.-L., Liston A. (2014) Evolutionary origins and dynamics of octoploid strawberry subgenomes revealed by dense targeted capture linkage maps. Genome Biology and Evolution, 12 (6), 3295-331. doi:10.1093/gbe/evu261 312-31.
  7. Be Miller N.J., Whistler R.L.W. (1996) Carbohydrates. [in] Food Chemistry. 3rd edition, ed. Fennema O.R., New York: Marcel Dekker Inc., pp. 157-224.
  8. Muse M.R., Hartel R.W. (2004) Ice cream structural elements that affect melting rate and hardness. Journal of Dairy Sciences, 87, 1-10.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu