BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Iwona (West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland), Zbaraszewski Wojciech (West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland)
Title
Analysis of Dynamics and Fluctuations of Tourist Traffic in National Parks. A Case Study: Wolin National Park and Tatra National Park
Source
Intercathedra, 2015, nr 31(2), s. 7-14, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Parki narodowe, Turyzm, Sezonowość ruchu turystycznego
National parks, Tourism, Seasonal tourism
Company
Woliński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy
Wolin National Park, Tatra National Park
Abstract
The article presents results of the econometric modeling of tourist traffic based on time series models with seasonal fluctuations over the 2000-2014 period. The study's subjects were two of the most visited Polish national parks, both by Polish and foreign tourists, i.e. Wolin and Tatra National Park. The study showed that tourism in these parks was relatively stable, the maximum increase in the number of tourists was recorded in July and August, and the biggest decrease in December and January. This demonstrates the strong seasonality of tourism phenomena, conditioned more by the time of year than the location. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BarOn R.R.V., 1975, Seasonality in tourism: a guide to the analysis of seasonality and trends for policy making, Economist Intelligence Unit, London.
 2. Bąk I., Oesterreich M, Zbaraszewski W., 2014, Grenzüberschreitender Tourismus im Schutzgebiet entsprechend der Untersuchungen im Nationalpark Wolin, in: Sozioökonomische Determinanten des grenzüberschreitenden Tourismus auf wertvollen Naturgebieten, ed. W. Zbaraszewski, D. Pieńkowski, W. Steingrube, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Greifswald- Szczecin.
 3. Borzyszkowski J., 2014, Zjawisko sezonowości w turystyce - istota problemu i działań krajowych podmiotów polityki turystycznej na rzecz jego ograniczania, Rozprawy Nukowe Akademii wychowania Fizycznego we Wrocławiu no 45, Wrocław.
 4. Bigović M., 2012, The strength and dynamics of the seasonal concentration in Montenegrin tourism, Turizam, Volume 16, Issue 3.
 5. Butler r., 1994, Seasonality in tourism: issues and problems, [in:] Seaton A.V. (ed.), Tourism: The State of the Art., John Wiley & Sons, Chichester.
 6. Dzioban K. 2013: Wielkość ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 15, zeszyt 37/4/2013.
 7. Communication from the commission: Agenda for a sustainable and competitive European tourism, Commission of the European Communities, Brussels, 19.10.2007, COM(207) 621 final version.
 8. Mathieson A., Wall G., 1982, Tourism: Economic, physical and social impacts, Longman.
 9. Ochrona Środowiska 2006, GUS, Warszawa 2006.
 10. Ochrona Środowiska 2011, GUS, Warszawa 2011.
 11. Ochrona Środowiska 2014, GUS, Warszawa 2014.
 12. Partyka J. 2002. Ruch turystyczny w Ojcowskim Parku Narodowym. [in:] Partyka J.(ed.). Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia. Ojców.
 13. Prędki R., 2006, Bieszczadzki Park Narodowy w świetle badań ankietowych turystów na szlakach pieszych w latach 2004-2005, Rocznik Bieszczadzki, 14.
 14. The Act on environmental protection, Journal of Laws of 2004 no 92 item 880.
 15. Wieniawska-Raj B. 2007: Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym. - In: Štursa J. & Knapik R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen 2006, Svoboda n. Úpou. Opera Corcontica, 44/2.
 16. Zawadzki J., Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych, Akademia Rolnicza, Szczecin 1995.
 17. Website of World Database on Protected Areas, http://www.protectedplanet.net/, access 25.10.2015.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu