BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Paweł (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Color Modification of the Face Cream and Its General Sensory Quality
Możliwości wykorzystania modyfikacji barwy kremu a ogólna jakość sensoryczna
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 139-147, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Jakość żywności, Ocena jakości, Badania sensoryczne
Food quality, Quality assessment, Sensory research
Note
summ., streszcz.
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Commodity Science at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Abstract
W pracy przedstawiono analizę wpływu barwy kremu na jego końcową ocenę. Wykorzystując metodę punktową, zbadano jakość sensoryczną sześciu wybranych produktów rynkowych (oceniano zapach, konsystencję, jednolitość, efekt poduszki, rozprowadzanie, tłustość, wchłanianie, nawilżenie). Z grupy badanych kremów wybrano ten najlepiej oceniony i jeden krem gorszy. Następnie zmieniono barwę kremu gorszego, tak by była ona zbliżona do kremu ocenionego najwyżej. Krem zmodyfikowany został oceniony lepiej niż przed modyfikacją, pomimo że obiektywnie obie próbki różniły się jedynie barwą, a wszystkie inne cechy sensoryczne były takie same. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the effect of the color of the cream on its final evaluation. Using the point method, the sensory quality of the six selected branded products was investigated (the assessment included the following sensory traits: fragrance, consistency, uniformity, cushion effect, distribution, greasiness, absorption, moisturizing properties). From all of the face cream samples tested, the highest rated one and another with slightly lower score were selected for the next stage of the study. Then the color of the second face cream was changed to be closer to the highest rated one. The modified face cream sample received better assessment scores than before the modification, although objectively both samples differed only in color and all other sensory features were the same. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bridges B. (2002) Fragrance: emerging health and environmental concerns. Flavour and Fragrance Journal, 17, 361-371.
 2. Kolek Z. (2006) Barwa opakowań. Fizyczny aspekt wrażeń barwnych. Opakowanie, 2, 18-22.
 3. Jakowski S.(2007) Walory wizualne opakowań. Opakowanie, 3, 46-47.
 4. Jakowski S. (2008) Znaczenie graficznego wyglądu opakowań. Opakowanie, 3, 32-33.
 5. Mika-Mętel M. (2012) Wpływ opakowania na kształtowanie wizerunku produktu. Opakowanie, 6, 60-63.
 6. Pyszczek M. (2011) Wybrane aspekty projektowania warstwy wizualnej opakowań. Opakowanie, 7, 70.
 7. Sudoła S., Szymczak J. (1990) Testowanie opinii konsumentów. Państwowe Wydaw-nictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. DuBose et al. (1980) Effects of colorants and flavorants on identification, perceived flavor intensity, and hedonic quality of fruit-flavored beverages and cake, Journal of Food Science, 45 (1415), 1393-1399.
 9. Delwiche J.F. (2003) Impact of color on perceived wine flavor, Food and Food Ingredients Journal of Japan, 208 (5), 349-352.
 10. Kappes S.M., Schmidt S.J, Lee S.-Y. (2006) Color halo/horns and halo-attribute dumping effects within descriptive analysis of carbonated beverages, Journal of Food Science, 71 ( 8), 590-595.
 11. Zampini M. et. al. (2007) The multisensory perception of flavor: Assessing the influence of color cues on flavor discrimination responses, Food Quality and Preference, 18 (7), 975-984.
 12. Shankar M.U., (2009) The Influence of Color and Label Information on Flavor Perception, Chemosensory Perception, 2 (2), 53-58.
 13. Hasenbeck A. , Cho S, Meullenet JF, Tokar T, Yang F, Huddleston EA, Seo HS (2014) Color and illuminance level of lighting can modulate willingness to eat bell peppers, Journal of the Science of Food and Agriculture, 94 (10), 2049-2056.
 14. Piqueras-Fiszman B., Spence C. (2012) The influence of the color of the cup on con-sumers perception of a hot beverage. Journal of Sensory Studies, 27 (5), 324-331.
 15. Bruce B., Benson L., Oulton D., Hogg M., Wilson J. (2001) Optimising product colour. Coloration Technology, 31 (6), 29-35.
 16. Barkat S., Thomas-Danguin T, Bensafi M, Rouby C, Sicard G. (2003) Odor and color of cosmetic products: correlations between subjective judgement and autonomous nervous system response. International Journal of Cosmetic Science, 25 (6), 273-283.
 17. Whiting R. at al. (2004) The use of sensory difference tests to investigate perceptible colour-difference in a cosmetic product. Color Research and Application, 29 (4), 299-304.
 18. Turek P., Głowik. A., (2015) The effects of the moisturizing cream color on the perception of selected sensory attributes. W Current Trends in Commodity Science Development and Assessment of Non-Food Products, Poznań University of Economics and Business, ESUS, pp. 159-174.
 19. PN-EN ISO 5492:1997 Sensory analysis, Vocabulary.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu