BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska Mirosława (Poznań University of Economics, Poland), Zieliński Ryszard (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Rheological and Cosmetic Properties of Gels Containing Aloe Vera Juice
Właściwości reologiczne i kosmetyczne żeli zawierających sok z aloesu (Aloe vera)
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 148-159, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość wyrobów, Kosmetyki, Właściwości reologiczne
Industrial commodities, Quality of product, Cosmetics, Rheological properties
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki naszych badań eksperymentalnych dotyczących parametrów reologicznych i kosmetycznych żeli zawierających sok z aloesu (Aloe vera). Stwierdzono, że wszystkie badane żele kosmetyczne wytworzone z dodatkiem soku z aloesu są układami rozrzedzanymi ścinaniem, które wykazują właściwości reologiczne typowe dla płynów niebinghamowskich, które mogą być opisane za pomocą równania potęgowego z granicą płynięcia zaproponowanego przez Hershela i Bulkleya. Zaobserwowano, że obecność soku z aloesu w składzie żelu kosmetycznego prowadzi do poprawy pewnych parametrów sensorycznych takich jak rozprowadzalność żelu na skórze oraz stopień wygładzenia skóry prowadzi do wzrostu wartości wskaźników korneometrycznych i tewametrycznych. Należy zauważyć, że nie zaobserwowano wpływu obecności soku z aloesu w badanych żelach kosmetycznych na zmiany parametrów sebumetrycznych skóry. (abstrakt oryginalny)

In this work we describe results of our experimental study on the rheological and cosmetic parameters of gels containing Aloe vera juice. We have found that all tested cosmetic gels produced with an addition of Aloe vera juice are shear thinning systems exhibiting rheological properties typical for non-binghamian fluids that can be described by means of the power law with yield stress equation proposed by Hershel-Bulkley. We have observed that the presence of Aloe vera juice in the composition of the cosmetic gel leads to improvement in some sensoric parameters such as gel spreadability and skin smoothening as well as the increase in corneometric and tewametric parameters. It should be noted that no effect of the presence of Aloe vera juice in the tested cosmetic gels on the changes in sebumetric parameters of the skin was observed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Morrison F.A. (2001) Understanding rheology. Oxford University Press.
 2. Ak M.M., Gunasekaran S. (2001) Linear viscoeleastic methods. in: Nondestructive food evaluation. Techniques to analyze properties and quality. S. Gunasekaran (ed.). Marcel Dekker Inc., New York, Basel, pp. 287-333.
 3. Eshun K, He Q (2004) Aloe vera: a valuable ingredient for the food, pharmaceutical and cosmetic industries. A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 44 (2), 91-96.
 4. Lachenmeier K., Kuepper U., Musshoff F., Madea B., Reusch H., Lachenmeier D.W. (2005) Quality control of Aloe vera beverages. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 4 (4), 1033-1042.
 5. Maciejewska P., Zieliński R. (2009) Effect of temperature on rheological properties of cosmetic creams. Polish Journal of Commodity Science, 2 (19), 82-88.
 6. Susło E., Zieliński R. (2012) Rheological properties of selected cosmetic creams. in: Czynniki determinujące jakość produktów i procesów (in Polish). K. Wybieralska (ed.). Poznan University of Economics, pp. 32-46.
 7. Bączyńska J., Zieliński R. (2013) Rheological properties of selected body lotions. Polish Journal of Commodity Science, 3 (36), 144-150.
 8. Sadowska P., Zieliński R. (2016) Rheological properties of selected hair conditioners. Polish Journal of Commodity Science, 2 (47), 85-93.
 9. Ostwald W. (1925) Űber die Geschwindigkeitsfunktion der Viskositat Disperser Systeme I. Kolloid Zeitschrift, 36, 99-117.
 10. De Waele A (1923) Viscometry and plastometry. Journal of Oil and Colour Chemist's Association, 6, 33-68.
 11. Moussour M., Lavarde M., Pense-Lheritier A.M., Bouton F. (2017) Sensory analysis of cosmetic powders: personal care ingredients and emulsions. International Journal of Cosmetic Science, 39 (1), 83-89.
 12. Lukic M., Jaksic I., Krstonosic V., Cekic N., Savic S. (2012) A combined approach in characterisation of an effective W/O hand cream: the influence of emollient on textural, sensorial and in vivo skin performance. International Journal of Cosmetic Science, 34 (2), 140-149.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu