BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernacka Justyna (Warsaw University of Life Sciences (SGGW))
Title
Competitiveness Assessment of Selected Stock-Listed Wood Companies in the Deconiuncture
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 11 - 13, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przemysł drzewny, Konkurencyjność, Statystyka ekonomiczna
Wood industry, Competitiveness, Economic statistics
Country
Polska
Poland
Abstract
The objective of this paper is to evaluate competitiveness of stock-listed wood companies in the condition of economic crisis. It appears, that the economic situation can successfully identify the competitive position of companies in the market. Evaluation of the economic situation by using well-known early warning methods is particularly important for investors, especially for long-term decision-making on the stock market(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biernacka J., 2007: Analiza wieloczynnikowa efektywności gospodarowania przedsiębiorstw branży drzewnej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozprawa doktorska, maszynopis, Warszawa
  2. Prusak B.: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Difin Warszawa 2005.
  3. http://www.stat.gov.pl
  4. http://www.nbp.gov.pl
  5. http://www.parkiet.com
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu