BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gotych Viktor (Poznan University of Life Sciences, Poland), Hruzik Ginter J. (Poznan University of Life Sciences, Poland), Wieruszewski Marek (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Effectiveness of Complex Processing of Beech Wood
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 39 - 40, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przemysł drzewny, Produkcja, Przedsiębiorstwo, Tartaki
Wood industry, Production, Enterprises, Sawmills
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
The paper presents results of investigations on the effectiveness of the primary and secondary conversion of beech wood into semi-finished products in conditions of the ZPD Kolacz Sawmill which belongs to one of the companies of the KPPD S.A. Holding with the headquarters in Szczecinek. As a result of conducted experiments, quality and dimensional characteristics of lumber converted at the plant were determined. Dimensional groups of representative logs were selected, experimental conversions were performed, suitability of lumber of different quality grades and provenance was evaluated, based on cross stem section, for the production of customized half-finished production. Moreover, efficiency of production was determined for sawn products and customized products(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gotych V. (1995): Charakterystyka jakościowo-wymiarowa bukowego (Fagus Silvatica L.) drewna tartacznego pochodzącego z bazy Bieszczadzko-Karpackiej. Przemysł Drzewny 11/1995
  2. Gotych V., Szyszka B., Wieruszewski M., Hruzik G. J.(2008): Computer determined economic indices of the secondary sawn timber conversion into semi-finished articles, INTERCATEDRA No 24, Annual Scientific Bulletin of Plant Economic Department of The European Wood Technology University Studies,
  3. Hruzik J. G. (1993): Technologiczna optymalizacja przerobu drewna na materiały tarte i półfabrykaty przeznaczeniowe. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy naukowe. Zeszyt 236.
  4. Hruzik G. J. (2004): Efektywność produkcji wybranych wyrobów tartacznych na rynku krajowym i europejskim. Rynek Drzewny. 4/2004.
  5. www.mos.gov.pl (14.04.2009) Raport o stanie gospodarki i rynku drzewnego w Polsce na 66. Sesję Komitetu Drzewnego EKG ONZ/FAO
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu