BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krystofiak Tomasz (Poznan University of Life Sciences, Poland), Proszyk Stanisław (Poznan University of Life Sciences, Poland), Lis Barbara (Poznan University of Life Sciences, Poland), Dudek Marcin (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Market of Lacquer Products for Woodworking Industry on the Example of Italian Producers
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 61- 64, tab.,bibliogr.15 poz.
Keyword
Przemysł drzewny, Ekologia, Produkcja farb i lakierów, Koszty
Wood industry, Ecology, Manufacture of paints and varnishes, Costs
Note
summ.
Country
Polska, Austria, Holandia, Belgia, Francja, Dania
Poland, Austria, Netherlands, Belgium, France, Denmark
Abstract
On the basis of literature data and informations from producers of lacquer products applied in woodworking industry, considered the problem of emission of volatile organic compounds (VOC) and the negative influence it has on the environment. Largest lacquer producers in this branch located on the second place on european market is Italy. In article some selected products from italian producers, cost relations and marking of technologies operations were presented(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anonymous (1998): Emisja VOC z wyrobów lakierowych w Europie. Farby i Lakiery (6)
 2. Anonymous (1998): Europejskie przepisy ograniczenia emisji VOC. Farby i Lakiery (8)
 3. Anonymous (1998): Proponowane wytyczne obniŜenia emisji lotnych substancji organicznych. Komentarze przemysłu. Farby i Lakiery (2)
 4. Anonymous (1999): Produkcja farb do drewna we Włoszech. Farby i Lakiery (10)
 5. Anonymous (2004): Profil włoskiego przemysłu farb i lakierów. Farby i Lakiery (3)
 6. Anonymous (2005): ObniŜenie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) w europejskim przemyśle farb i lakierów. Farby i Lakiery (5)
 7. Anonymous (2009): www.clou.com.pl/doc/CLOU_Decopaint.pdf
 8. Anonymous (2009): www.printsystems.pl/files/upload/File/do_pobrania/DyrektywaVOC.doc
 9. Anonymous (2009): Materiały informacyjne Vernici Egidio Milesi.
 10. Anonymous (2009): Materiały informacyjne produktów firmy ICA.
 11. Kalfas S. (2000) Ekoznakowanie narzędziem polityki ekologicznej. Farby i Lakiery (7)
 12. Kershaw I. (1998): Legislacja VOC na progu zmian. Część I. Farby i Lakiery (11)
 13. Krystofiak T., Proszyk S., Lis B. (2008): Influence of legislative conditionings In the range of VOC In lacquer products on costs of finishing of wood surface. Intercathedra 24
 14. Proszyk (2007): Postęp w dziedzinie wyrobów lakierowych i technologii ich stosowania w drzewnictwie. Studia i szkice na Jubileusz Profesora Ryszarda Babickiego. ITD. Poznań
 15. Wiesiołowski J., Turek J. (2001): Lakiery wodne ICA z europejskim certyfikatem "Life". Nowe technologie, obrabiarki, urządzenia, materiały i akcesoria dla meblarstwa. ITD Poznań
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu