BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kupčák Václav (University of Agriculture and Forestry Brno)
Title
Dendromass Potential for Energy in the Conditions of Foresttimber Branch of the Czech Republic
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 68- 72, tab.,bibliogr. 8 poz.
Keyword
Leśnictwo, Przemysł drzewny
Forestry, Wood industry
Note
summ.
Country
Czechy
Czech Republic
Abstract
There is an interest in using of forest biomass and wood residues of wood processing recently. It is caused by support of energy obtaining form the renewable resources. Besides international documents there is also known a number of supporting conceptions and legislative documents in the Czech Republic. But on the other hand there are a lot of difficulties here - matter-of-fact, technological and economic. The paper is focused on mentioned problems, it means on dendromass for energy in the conditions of forestry and timber industry of the Czech Republic(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. KupčákV., Činka M., Kopřiva S., Pulkrab K., Pražan P.: Zpracování návrhu státního programu Surovinová politika v oblasti obnovitelných zdrojů, zabývajícího se dřívím a některými zemědělskými plodinami. Projekt: Zabezpečení produkce a využití surového dříví. Národní lesnický program. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 2003
  2. Kupčák V. Produkce lesního hospodářství ČR a možnosti aplikace kapacitních úloh. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Logisticko-distribučné systémy", Technická univerzirta Zvolen, 2005
  3. Kupčák V. Analysis of some forest production dynamic series and forest economics trends in Czech Republic. Journal of Forest Science, 53, 2007
  4. Kupčák V. Sawmill Production in the Czech Republic - Situation and Development Tendency. INTERCATHEDRA. 2007.
  5. Kupčák V., Dudík R., Šmída Z., Hlaváčková P., Urbanová M. 2007. Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje - část A: Analýza stávajícího stavu. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno 2007, 369 s. (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zip/zp_0203_p01.pdf)
  6. Deklarace a rezoluce 5. MCPFE - Varšava 2007 (http://www.vulhm.cz/?did=293&lang=cz)
  7. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 2007
  8. (http://www.uhul.cz/zelenazprava/2007/zz2007.pdf) Internetová stránka: www.biom.cz
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu