BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Wojciech (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Analysis of Energy Usage for Heating a Detached House
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 80- 83, tab.,bibliogr. 8 poz.
Keyword
Energia, Zużycie energii
Energy, Energy consumption
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
On average 61% of consumed energy is being allotted for central heating and preparation of hot water, which are usually done using the same energy carrier. The analysis of annual energy consumption in the year by an individual household has been carried out.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Atlas klimatu Polski. Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Lorenc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2005
  2. Bankier.pl Polski Portal Finansowy. http://www.bankier.pl (05.08.2009)
  3. Bartosik M.: Globalny kryzys energetyczny - mit czy rzeczywistość? Przegląd Elektrotechniczny. R. 84; 2/2008
  4. BP Statistical Review of World Energy. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. www.bp.com
  5. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009
  6. Program Foresight Polska 2020, Warszawa, 2009.
  7. Retallack B. J., 1991, Podstawy meteorologii, 1991, IMGW Warszawa.
  8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu