BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Wojciech (Poznan University of Life Sciences, Poland), Mydlarz Katarzyna (Poznan University of Life Sciences, Poland), Chudobiecki Jan (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
The Application of Renewable Energy Sources in Housing Development
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 84- 87, rys.,tab.,bibliogr. 12 poz.
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna
Housing construction, Renewable energy sources, Renewable energy
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
The issues of implementing renewable sources can be examined both globally as well as in terms of particular branches of the indsutry and fields of life. Renewable energy sources are successfully implemented in, for example, housing development. For some time now, they have been applied in modern and environment-friendly single-family housing development. It is increasingly visible that developers, who are in charge of building residential estates, pay careful attention to not only the technology and costs of construction, but also maintenance costs.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. - "Integracja europejska" - Oficyna a Wolters Kluwer busines, Warszawa 2007,
 2. Biedrzycki M.: Drewniane budownictwo mieszkaniowe. Praca magisterska AR. Poznań 2007.
 3. Fitzgerald M. Coutts T. Termiczne ogniwa fotowoltaiczne. Świat Nauki, listopad 1998
 4. Pabis J.: Wykorzystanie energii słonecznej w rolnictwie . Międzynarodowa, Konferencja Naukowo-techniczna
 5. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych) Warszawa, 5.września 2000.
 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625
 7. www.biomasa.org (13.08.2009)
 8. www.budownictwo.info.pl (13.08.2009)
 9. www.cire.pl (13.08.2009)
 10. www.dlsc.ca
 11. www.ieo.pl Polski Instytut Energii Odnawialnej. (17.08.2009)
 12. www.neckarsulm.de
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu