BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błąd Marta (Polska Akademia Nauk)
Title
U źródeł przemian agrarnych Polski Odrodzonej
The Origin of Agrarian Reform in Poland after Regaining Independence
Source
Wieś i Rolnictwo, 2017, nr 4 (177), s. 59-76, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Reforma rolna, Sytuacja społeczno-polityczna, Okres międzywojenny
Land reform, Social and political conditions, Inter-war period
Note
streszcz., summ., Artykuł został przygotowany w ramach prac nad projektem "Ekonomia polityczna reform agrarnych" finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2015/19/B/HS4/01719
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie reformy agrarnej II Rzeczpospolitej, jednak nie tyle w postaci wydarzenia per se, ale w kontekstach społeczno-politycznych tworzących tytułowe "źródła" przemian agrarnych. Z poszukiwań badawczych wynika, że to czynniki społeczno-polityczne, a nie ekonomiczne, były głównymi przyczynami reformy agrarnej. Nie byłoby reformy rolnej, gdyby nie zawierucha polityczna na mapie ówczesnej Europy (I wojna światowa i rewolucja październikowa), która stała się dogodnym momentem dla eksplozji nastrojów społecznych. Wydaje się, że ceną za uspokojenie oczekiwań społecznych chłopów, a więc de facto zapobieżenie destabilizacji nowo powstałego państwa polskiego, stały się reformy agrarne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the agrarian reform conducted in the Second Polish Republic mainly in socio-political context, as socio-political situation was what prompted the reform. According to the research done, the agrarian reform was induced mainly by socio-political factors rather than economic ones. The Author dares say that there would have been no reform if it had not been for the political turmoil in Europe at the time (World War I and the October Revolution in Russia), which triggered the explosion of social unrest. It seems that, by addressing social expectations of rebellious peasants, the agrarian reform was the price to pay for their appeasement, which was necessary in order to avoid potential destabilization of the newly established Polish state. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambrozowicz J. (red.) (1982). Republika tarnobrzeska w świetle faktów i dokumentów. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 2. Biegeleisen L. (1926). Reforma rolna głównych państw europejskich. Warszawa: nakładem Księgarni F. Hoesicka.
 3. Bloch M. (2009). Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka. Tłum. Wanda Jedlicka. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 4. Błąd M. (2015). Społeczno-polityczny kontekst reform agrarnych II Rzeczpospolitej. Wieś i Rolnictwo, 2 (167), 193-203.
 5. Braudel F. (1971). Historia i trwanie. Tłum. B. Geremek. Warszawa: Czytelnik.
 6. Bujak F. (1924). Historja gospodarcza. W: F. Bujak. Studia historyczne i społeczne. Lwów- Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich.
 7. Caporaso J.A., Levine D.R (1992). The Theories of Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Dąbrowska M. (1987). Rozdroże. Moja odpowiedź. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 9. Drewicz M. (2009). Głęboka przemiana rewolucyjna. Sejmowa debata nad reformą rolną w Polsce w 1919 roku. W 90. rocznicę. Lublin: Wydawnictwo Werset.
 10. Kołodko G.W. (2013). Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa Prószyński i s-ka.
 11. Kossak-Szczucka Z. (2010). Pożoga. Kraków: Wydawnictwo Greg.
 12. Kapuściński R. (2014). Rwący nurt historii. Kraków: Znak.
 13. Kutrzeba S. (1988). Polska Odrodzona. Kraków: Znak.
 14. Levi-Strauss C. (2009). Antropologia strukturalna. Tłum. K. Pomian. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 15. Ludkiewicz Z. (1932). Podręcznik polityki agrarnej. Tom 1. Warszawa: Nakładem Komitetu Wydawniczego Podręczników Akademickich.
 16. Pietkiewicz Z. (1921). Reforma rolna na ziemiach narodów odrodzonych. Warszawa: s.n.
 17. Rose A. (1925). Reformy rolne w Europie Środkowej po wojnie światowej. Warszawa: s.n.
 18. Roszkowski W. (1992). Historia Polski, 1914-1990. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Roszkowski W. (1995). Land reforms in East Central Europe after World War One. Warsaw: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences.
 20. Rotschild K.W. (1989). Political economy or economics. Some terminological and normative considerations. European Journal of Political Economy, 5,1-12.
 21. Skousen M. (2012). Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli. Tłum. J. Strzelecki. Warszawa: Fijor Publishing Company.
 22. Studnicki W. (2014). Przewroty i reformy agrarne powojennej Europy i Polski. Warszawa: Wydawnictwo Antyk Maciej Dybowski (reprint wydania z 1927).
 23. Wilkin J. (red.) (2004). Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj? Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
 24. Wilkin J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 25. Wróbel S. (2014). Interdyscyplinarność jako efekt dyscyplinarności. W: J. Kurczewska, M. Lejzerowicz (red.). Głosy w sprawie interdyscyplinarności (s. 13-34). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 26. Zalesko M. (2012). Ekonomia i historia - rozważania na temat wzajemnych relacji naukowo- -badawczych. W: R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin i M. Zalesko (red.). Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi (s. 543-561). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 27. Dz.U. 1920 Nr 79, poz. 462, Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej.
 28. Dz.U. 1921 Nr 44, poz. 267, Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 29. Dz.U. 1926 Nr 1, poz. 1, Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/wir042017/04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu