BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mydlarz Katarzyna (Poznan University of Life Sciences, Poland), Wieruszewski Marek (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Utilisation of Renewable Energy Sources in Wood-Industry Enterprises
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 103 - 107, tab.,bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przemysł drzewny, Odpady, Odnawialne źródła energii
Wood industry, Wastes, Renewable energy sources
Note
summ.
Country
Europa, Polska
Europe, Poland
Abstract
The energy crisis observed in Poland as well as in many other countries in recent years made many decisiontaking persons realise - in particular those from European countries - the need to look for new energy sources. This study aims at showing possibilities of utilisation of alternative sources of energy, especially in the wood industry, and at presenting potentials for waste which is created in wood processing enterprises(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Demianiuk L.: Brykietowanie rozdrobnionych materiałów roślinnych. Praca doktorska. Politechnika Białostocka. Białystok 2001.
  2. Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Biblioteka Problemów Eksploatacji. ITE. Radom 2002.
  3. Hruzik G. (1993): Technologiczna optymalizacja przerobu drewna na materiały tarte i półfabrykaty przeznaczeniowe. Roczniki AR w Poznaniu. Rozprawy naukowe, z.236.
  4. Hruzik G. (2006): Zużycie surowca i materiałów drzewnych w wyrobach przemysłu tartacznego. DREWNO-WOOD 2006, vol 49, nr 175.
  5. Obidziński S.: Ciepło spalania i wartość opałowa odpadowych surowców pochodzenia roślinnego. "Inżynieria Rolnicza" 4 (37)/2002.
  6. Obidziński S.: Ciepło spalania i wartość opałowa kory drzew liściastych i iglastych. "Inżynieria Rolnicza" 5(60)/2004.
  7. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Raport Ministerstwa Środowiska 2002 r.
  8. Energia ze źródeł odnawialnych w 2007r.. Opracowanie GUS 2008 r.,
  9. www.energia-odnawialna.info.pl - (25.05.2009)
  10. www.biomasa.org. - 02.06.2009)
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu