BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pikul - Bieniek Joanna (Wood Technology Institute, , Poznań, Poland)
Title
Renewable Energy Clusters - Drivers of the Polish Forestrywood Sector
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 116 - 118, tab.,bibliogr. 21 poz.
Keyword
Energia odnawialna, Klastry, Przemysł drzewny
Renewable energy, Business cluster, Wood industry
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Clusters constitute a form of cooperation which allows companies to gain more than if they acted in the market alone. Many benefits stem from activities taken up by cluster members and consequently these initiatives are strongly promoted by EU programs. Companies of the Polish wood industry can also profit, thus more and more wood clusters are formed, also in the field of renewable energy. The article presents benefits derived from the existence of well-established clusters as seen from the perspective of the entire economy, regions and finally companies of the Polish wood industry. Further along, the paper provides an overview of clusters functioning in the Polish wood sector, relating to different fields: renewable energy, furniture, builder's joinery, paper, and printing. At the end, a case study of the "Bioenergy for the Region" Cluster is presented.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błasiak-Nowak B. [2007], Klastery jako sposób na przyspieszenie rozwoju regionów problemowych (Clusters as a means to increase the development of problematic regions) , Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 2. Brandenburger A. M., Nalebuff B. J. [1998], Co-opetition, First Currency Paperback, January
 3. Cygler J. [2007], Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentam (Coopetition - new type of relations between competitors), Organizacja i Kierowanie [2]
 4. European Commission [EC 2003], European Trend Chart on Innovation, trend Chart Policy Workshop "Innovative Hot Spots in Europe: Policies to Promote Trans-border Clusters of Creative activity", Luxembourg.
 5. European Commission [EC 2008] The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned, Annex to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2008) 652, Brussels, 17.10.2008.
 6. Fallah M. H. [2005], Technology Clusters and Innovation, Stevens Alliance for Technology Management (SATM), nr 4.
 7. Gorynia M., Jankowska B. [2007], Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizacje przedsiębiorstw (The impact of clusters on the competitiveness and internationalisation of companies), Gospodarka Narodowa, nr 7-8,
 8. Kalupa Ł. [2007], Klastry - stare wino w nowych butelkach"?(Clusters - old wine in new bottles?), Zarządzanie Przedsiębiorstwem, pod. red. E. Skawińskiej, monografia wydana przez Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 9. Kępka B. [2009], Współpraca pomiędzy jednostkami naukowo badawczymi a przedsiębiorstwami (Cooperation between research institutions and companies), training materials of the workshop "Cooperation possibilities of SME's with the research sector in the Wielkopolska region within the knowledge and technology transfer", organized by the Polish Chamber of Commerce of Importers and Exporters and Cooperation, Poznań, 08.06.2009.
 10. Kochańska E. Klaster Bioenergia dla Regionu (Bioenergy for The Region Cluster) printing materials of the GREENPOWER 2009 International Renewable Energy Fair, Poznań, 19.05.2009.
 11. Marshall, A.[1890], Principles of Economics, London, Macmillan Press Ltd.
 12. Pawlak S. [2009], Działania IBMER w ramach projektu IEE (IBMER's actions within the IEE project framework), printing materials of the GREENPOWER 2009 International Renewable Energy Fair, Poznań, 19.05.2009.
 13. Pikul-Biniek J. [2009], An insight into forestry-wood clusters, WOOD. Research Papers. Reports. Announcements, Wood Technology Institute, Poznań, no 181,
 14. Porter M. E. [1990] The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London: 131
 15. Porter M. E. [1998a] Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, November-December: 78, 83
 16. Porter M. E. [1998b] Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and Institution, 1998s. In: Porter, M.E. (ed.): On Competition. Boston
 17. Skawińska E., Zalewski R [2009] Klastry biznesowe w rozwoju konkurenycjności i innowacyjności regionów (Business clusters in the development of competitiveness and innovation of regions), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 18. Staszewska J. [2009], Wykorzystanie nowoczesnej koncepcji zarządzania przez sieć - przyczyny i skutki klasteringu (The usage of a modern concept of management through networks - reasons for and effects of clustering), Przegląd organizacji, no 1.
 19. Viitamo E. [2001] Cluster Analysis and the Forest Sector - Where are We Now?, International Institute for Applied Systems Analysis: 23
 20. www.pi.gov.pl
 21. www.proakademia.eu/en/innovativeness-support-/bioenergy-for-the-region-cluster 63
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu