BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielska Magdalena (Politechnika Opolska)
Title
Zarządzanie usługami IT jako źródło innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora ICT w Polsce
Managing IT Services as a Source of Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises of the ICT Sector in Poland
Source
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 4, s. 1-10, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Technologia informacyjna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Small business, Innovations, Information Technology (IT), Information and Communication Technology (ICT)
Note
JEL Classification: R59
streszcz., summ.
Abstract
Efektywne zarządzanie usługami IT jest zagadnieniem aktualnym i wciąż doskonalonym zarówno przez świat nauki jak i biznesu. Wysoka dynamika rynku oprogramowania, globalizacja oraz świadczenie wysokiej jakości usług IT są wyzwaniami, któremu muszą stawić czoła małe i średnie przedsiębiorstwa. Poszukiwanie obszarów innowacji w MŚP może być zorientowanie nie tylko produktowo, ale także procesowo czy organizacyjnie. Narzędziem wspomagającym zarówno innowacje procesowe jak i organizacyjne w procesie świadczenia usług IT są dostępne na rynku standardy i zbiory dobrych praktyk. Celem artykułu jest identyfikacja barier i korzyści związanych z wdrożeniem narzędzi ITSM w MŚP sektora ICT w Polsce oraz ich interpretacja w kontekście wdrożenia innowacji. Artykuł przedstawia wyniki badania pierwotnego na 345 małych i średnich przedsiębiorstwach sektora ICT w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Efficient IT service management is a current area of concern and the focus of ongoing improvement for both business and science. The high dynamics of the software market, globalisation and delivery of high quality IT services are challenges that small and medium-sized enterprises must face. The drive towards innovation in the SME sector cannot concentrate only on the product but also on the process and organization. ITSM frameworks and good industry practices are an effective tool to help support innovation in providing IT services. This article aims to identify barriers to and benefits of ITSM implementation in SMEs of the Polish ICT sector and interpret the obtained results in the context of creating innovation. The article present the results of primary data collection among 345 small and medium-sized enterprises of the ICT sector in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Avermaete T., Tessa S.M.J, Determinants of innowation in small food firms, European Journal of Innovation Management, 2003, vol 6(1).
 2. Cater-Steel A., Tan W.G., Summary of ITIL Adoption Survey Responses. Technical Report, Paper presented at the itSMF Conference, Toowoomba. Australia, 2005, https://eprints.usq.edu.au/2992/1/CaterSteel_Tan_Summary_of_ITIL_Adoption_Survey_Responses.pdf
 3. Computer Economics, ITIL Adoption Moves into U.S. Mainstream, 2007, vol 29(7), s. 5-11.
 4. Conger S., Galup S., Dattero R., Quan I., An Overview of IT Service Management, Communications of the ACM, 2009, vol. 52(5), s.124-127.
 5. Davis C.J., Gillies A.C., Smith P., Thompson J.B., Current practice in software quality and the impact of certification schemes, Software Quality Journal, 1993, vol.2, s. 145-161.
 6. de Jong J., Marsili O., The fruit flies of innovation: a taxonomy of innovative small firms, research policy, 2005, vol 35(2).
 7. Galup S., Dattero R., A Five-Step Method to Tune Your ITSM processes, Information Systems Management, 2010, vol. 12(1), s.156-167.
 8. Griffin A., PDMA Research on new products development practices: updateing trends and benchmarking best practices, Journal of Product Innovation management, 1997, Vol. 14(6).
 9. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001-2003, Warszawa, 2005.
 10. Iden J.and Eikerbrokk T., Implementing IT Service Management: A systematic Literature Review, International Journal of Information Management, 2013, vol. 33, s. 512-523.
 11. ISO/IEC 20000 Implementation Toolkit, http://www.20000-toolkit.com
 12. ITGI Inc., Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT), 2011.
 13. Jasiński A., Innovation performance and public policy transition: the Polish perspective, International Journal of Technology and Globalization, 2004, vol1(1), s. 45-63.
 14. Kljeńska I., Barriers in innovation and technology transfer in Poland: a case of economy in transition, Warszawa, SGH.
 15. Lewandowska L., Venture capital in the implementation of EU and Polish policy of innovation, Comparative Economic Research, 2005, vol. 1-2.
 16. Marrone M., Kolbe L.M., Uncovering ITIL claims: IT executives' perception on benefits and Business-IT alignment, Information Systems and E-Business Management, 2011, vol. 9, s. 363-380.
 17. Matusiak K., Stawasz E., Jewtuchowicz A., Zewnętrzne determinanty rozwoju firm, Łódź, 2001.
 18. Mazurek-Kucharska B., Block A., Wojtczuk-Turek A., Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Warszawa, 2008.
 19. Moshe O., Affordable and ITIL-Compliant Tools, eWeek, http://www.eweek.com/c/a/Midmarket/How -Small-and-Midsize-Businesses-Can-Maximize-ITIL-Advantages/2., 2010.
 20. PARP, Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa 2015.
 21. PARP, Innowacyjność sektora MŚP w Polsce, Warszawa 2009.
 22. PARP, Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025, Warszawa.
 23. Pollard C., Cater-Steel A., A Justifications, Strategies and Critical success Factors in Successful ITIL Implementation in U.S. and Australian Companies; An Exploratory Study, Information Systems Management, 2009, vol. 26, s. 164-175.
 24. Pollard C., Cater-Steel A., Justifications, Strategies and Critical Success Factors in Successful ITIL Implementation in U.S. and Australian Companies: An Exploratory Study, Information Systems Management, 2009, vol. 26, s. 164-175.
 25. The Office of Government Commerce, An Introduction to ITIL, The Stationery Office, London 2004.
 26. The Office of Government Commerce, ITIL v3 Small-Scale Implementation, London 2009.
 27. Winniford M., Conger S., Erickson-Harris L., Confisuion in the Ranks: IT Service Management Practice and Terminology, Information Systems Management, 2009, vol 26, s. 153-163.
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu