BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka-Bakuła Władysława (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Consumer Assessment of Organic Food Market
Source
Intercathedra, 2013, nr 29(3), s. 7-14, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Marketing produktów żywnościowych, Rynek żywności, Zdrowa żywność, Żywność ekologiczna, Marketing-mix
Marketing of food products, Food market, Health food, Organic food, Marketing-mix
Note
summ.
Abstract
The article presents the consumer evaluation of marketing mix on the organic food market in Poland. The analysis is based on surveys conducted among 248 consumers purchasing organic food in retail shops in the city of Poznań. The survey questionnaire consists of four groups of research questions reflecting the four marketing mix elements: product, price, place and promotion. The conducted research indicates that the place (poor distribution resulting in limited assortment) and promotion (low effectiveness of advertising campaigns generating demand) and actions are taken in order to improve them.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Charter M. (1993). Greener marketing, Greenleaf, London.
  2. Krupa J., Krupa K. (2007). Rolnictwo ekologiczne czynnikiem gwarancji jakości żywności oraz zdrowia konsumenta, in. S. Makarski, (ed.), Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  3. Łuczka-Bakuła W. (2007). Rynek żywności ekologicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Pilarski S., Grzybowska M. (2002). Stan i uwarunkowania popytu na żywność ekologiczną, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, no.2.
  5. Wilk I. (2010). Konsument w koncepcji marketingu ekologicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no 609.
  6. Zabrocki R., Liedke I. (2010). Postawy i zachowania konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin no 609.
  7. Zrałek J. (2010). Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności - wyniki badań bezpośrednich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin no 609.
  8. Żakowska-Biemans S. (2005). Bariery zakupu żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów, Roczniki Naukowe SERiA no.7(3).
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu