BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczawiński Mieczysław (University of Life Sciences), Jenczyk-Tołłoczko Izabella (University of Life Sciences)
Title
Influence of Raw Material Limited Availability on Financial Results of Wood Industry Companies
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 136 - 138, tab.,rys.,bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przemysł drzewny, Rentowność, Rynek
Wood industry, Profitability, Market
Abstract
This article contains a methodical proposal of volume of output forming, giving consideration to raw material and various assortment of wood materials limited availability and restriction to market absorption according to particular products from company's offer. Methodology takes into account influence of restrictions on volume of sold production, fulfilling minimal volume, described by break-even point(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drury C., 1998: Rachunek kosztów. PWN Warszawa.
  2. Hruzik G., 2001: Efektywność przerobu tartacznego iglastego drewna wielkowymiarowego. Intercathedra 17/2001, str. 58-64.
  3. Szymanowski W., Szczawiński M., 2005: Elementy nauki o przedsiębiorstwie. SGGW.
  4. Szczawiński M., 2007: Investment portfolio optimisation under market conditions. Intercathedra 20/2007, str. 130-132.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu