BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekutowska Agnieszka (University of Bialystok, Poland)
Title
Foreign Direct Investment in Developing Countries
Source
Intercathedra, 2015, nr 31(2), s. 53-61, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje, Kraje rozwijające się, Rozwój gospodarczy
Direct investments, Investment, Developing countries, Economic development
Abstract
Foreign Direct Investment (FDI)is one of the crucial factors of economic growth, in particular in the developing countries. Relatively low savings rate in those countries increase the need for FDI. Due to the lack of own capital, FDI becomes an important accelerator of initiating economic growth. In the conditions of the world economy, development differentiation creates the possibility to use foreign production capital and constitutes a significant factor allowing the decrease of development disproportions. Changes proceeding in the world economy contributed to pace acceleration of FDI inflows on the global scale. What is more, also participation of the developing countries in the world foreign investments increased. However, statistical data confirms that participation of the developing countries in FDI is set out uneven. The considerable part falls on Asia and Latin America. Particularly difficult seems to be the situation of African countries where recently an increase of foreign investments may be observed, however, still remains at relatively low level. It shall be remembered that the influence of FDI on economy relates not only to the benefits. It may also be accompanied by negative consequences. In order to avoid them, the country shall abide some rules concerning non-discriminating of domestic investors. The investments shall also constitute only a supplement of narrow internal accumulation. The aim of the present discourse is the analysis of the sizes and directions of FDI as well as causes of their low level in the developing countries. The article also pays attention to the recommendations that shall be introduced and which may lead to the improvement of the situation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Golejewska A., [2004], Relacje między handlem zagranicznym a bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w przemyśle przetwórczym Polski, "Gospodarka Narodowa" 2004, no 5.
 2. Górniewicz G., [2013], Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Law, administration and management studies v.4, UKW, Bydgoszcz.
 3. Gwiazda A., [2000], Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Publisher Adam Marszałek, Toruń.
 4. Karaszewski W., [2004], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - Polska na tle świata, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa [Organization and Management Science Association], Toruń.
 5. Księżopolski K. M., [2004], Pomoc rozwojowa a przepływy kapitału prywatnego w przezwyciężaniu ubóstwa na świecie [in:] E. Haliżak, R. Kuźniara, J. Symonides (ed..), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta [Branta Publishing House], Bydgoszcz-Warszawa.
 6. Jaworek M., [2006], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, "Dom Organizatora", Toruń.
 7. Olszewski L. (ed.), [2001], Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacja (tendencje i doświadczenia), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [Publishing House of the University of Wrocław], Wrocław.
 8. Organiściak-Krzykowska A.,[2012] Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy, Folia Oeconomica no 268, Łódź.
 9. Polak E., [2004], Polityka państwa a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce [in:] P. Czachorowski, R. Ożarowski (ed.), Stosunki międzynarodowe: historia, regiony, polityka,Publishing HouseAskon, Warszawa.
 10. Przegląd Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rzecz rozwoju: maksymalizacja korzyści przy minimalnych kosztach (Foreign Direct Investment for Development.Maximising Benefits,Minimising Costs), OECD 2002, www.oecd.org, access date: 03.11.2015.
 11. Rynarzewski T. (ed.), [2004], Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa,Scientific Notebooks no 29, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu [Publishing Hjouse of Economic Academy in Poznań], Poznań.
 12. Stiglitz J. E., [2011], Globalizacja, PWN [Publishing House], Warsaw.
 13. Wiśniewska J., [2008], Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Przegląd Organizacji", no 12.
 14. Siemiątkowski P., [2010], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Afryce jako przykład marginalizacji w procesach globalizacji gospodarki światowej [in:] P. Siemiątkowski (ed.), Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, Wydawnictwo Naukowe UMK [UMK Scientific Publishing House], Toruń.
 15. Siemiątkowski P, [2005], Wybrane następstwa napływu kapitału zagranicznego do Polski [in:] Problemy integracji europejskiej, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN [Publishing House MARGRAFSEN in Bydgoszcz], Bydgoszcz.
 16. World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development, United Nations, New York and Geneva.
 17. World Investment Report 2015, Reforming International Investment Governance, New York and Geneva.
 18. Zimny Z., [2011], World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development (comment), AkademiaFiansów w Warszawie [Warsaw Financial Academy], Ekspert ONZ ds. BIZ [UN expert for BIZ].
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu