BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulc Robert (Poznan University of Life Sciences, Poland), Rybacki Piotr (Poznan University of Life Sciences, Poland), Szwedziak Katarzyna (Opole University of Technology, Poland)
Title
Potential of Biomass Produced in Rural Communes Based on the Examined Communes of the Wielkopolska Region
Source
Intercathedra, 2015, nr 31(2), s. 84-93, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Energia, Energia odnawialna, Biomasa, Obszary wiejskie
Energy, Renewable energy, Biomass, Rural areas
Country
Region wielkopolski
Wielkopolska region
Abstract
The research study concerns the problem of estimating the quantity and potential of biomass production in selected areas of Poland and excerpts of methodology, which allows using surveys to identify the source, types, and volume of biomass in three communes of Wielkopolska province: Budzyń, Kostrzyn and Kaźmierz. Some preliminary results of the study were also presented.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii: Project implemented by the European Union under the European Social Fund and national budget funds. Agreement No. Z/2.08/II/2.6/12/06/U/20/06. University of Zielona Góra, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Zielona Góra, 2008.
 2. Klugmann-Radziemska E.: Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Gdańsk University of Technology Publishing, Gdańsk, 2013.
 3. Konieczny R., Łaska B.: The Production Capacity of Renewable Energy from Available Biomass Including Available Technologies. In: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2014, Vol. 59(3).
 4. Konieczny R.: Model komputerowy do monitorowania zasobności terenów wiejskich w biomasę. Na podstawie danych podstawowych (areału zbóż, plonu ziarna, liczby zwierząt gospodarskich, wielkości DJP, powierzchni lasu, objętości drewna, areału roślin energetycznych). Elaboration by the ITP, Poznań, 2013.
 5. Myczko A., Myczko R., Kołodziejczyk T., Golimowska R., Lenarczyk J., Janas Z., Kliber A., Karłowski J., Dolska M. 2011. Budoaw i eksloatacja biogazowni rolniczych. ITP Publishing. ISBN 978-83-62416-23-3.
 6. Wardasz J. Wardasz A., 2006. Paliwa formowane - biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych. In: Seidel-Przywacki. ISBN 83-919449-7-2.
 7. Tytko R. 2014.
 8. Tytko R. 2008. Instalacje biogazowe, Reading for a conference "Sposoby wykorzystania OZE". Małopolska Region Agricultural Advisory Centre in Karniowice.
 9. EurObserv`ER Report, Paris - France, Partner of the Institute for Renewable Energy in Warsaw, 2012.
 10. Dubas J. Kotowski W. Tomczyk A. 2004. Wierzba energetyczna - uprawa i technologia przetwarzania" Publisher: University of Economics and Administration in Bytom, Bytom.
 11. Grzybek A. 2010. Modele energetycznego wykorzystania biomasy. Falenty-Warszawa. ITP Publishing. ISBN 978-83-62416-08-0 p.230.
 12. Frączek J. 2010. Produkcja biomasy na cele energetyczne. Kraków. PTIR Publishing p.202.
 13. Roszkowski A.2013. Energia z biomasy - efektywność, sprawność i przydatność energetyczna. Part 1. In: Problemy Inżynierii Rolniczej No 1(79) pp.97-124.
 14. Pawlak 2014. Przewidywane skutki wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne. In: Problemy Inżynierii Rolniczej. 4(86) ITP Publishing. Falenty. pp.43-55.
 15. Celińska A. 2009. Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej. In: Polityka Energetyczna. Vol. 12. Z 2/1 pp.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu