BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płóciennik Wiktor (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Title
Specyfika sieci przedsiębiorstw budowlanych - Polska na tle UE
The Specificity of the Construction Film's Network - Poland and the EU
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 409-429, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, Sieci przedsiębiorstw, Produkcja budowlana
Construction company, Enterprise networks, Construction output
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Budownictwo charakteryzuje się szeregiem cech specyficznych. Cechy te zdecydowały o kształcie sieci przedsiębiorstw budowlanych. W strukturze tej sieci zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa małe i średnie. W okresie komunistycznym przemodelowano sieć przedsiębiorstw budowlanych w krajach socjalistycznych ignorując specyfikę tego działu gospodarki. Spowodowało to istotny spadek efektywności sieci. Dlatego w okresie reform gospodarczych byłe kraje socjalistyczne odbudowały siec przedsiębiorstw budowlanych adekwatną do specyfiki budownictwa. Obecnie różnice w strukturze sieci przedsiębiorstw budowlanych pomiędzy krajami starej i nowej UE są minimalne. Artykuł prezentuje obszerne dane statystyczne ilustrujące omawiany problem. (abstrakt oryginalny)

Construction as a part of national economy has plenty of characteristic features. This fact results in unique character of the construction enterprises network. SMEs play the key role in it. Under communist power the network was reconstructed. Unique character of the construction industry had been absolutely ignored among other assumptiones of the reconstruction. These changes had a negative effect on the construction sector's modus operandi. That is why, during basic economic reforms introduced by post - communist countries, previous market oriented construction enterprises network had been reconstituted. At present the structure of the construction sector in the "old EU countries" and "young EU countries" is almost the same. Publication presents many numerical data illustrating processes and tendency described by the author. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa budowlanego, [The Economics and Analysis activity of the construction firm], PWE, Warszawa 1989.
 2. Bień W., Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego,[The Economics of the construction firm] PWE, Warszawa 1969.
 3. Borowicz A., System przetargowy jako warunek sprawnego funkcjonowania polskiego budownictwa, [Procurement system as a condition for effective functioning of the Polish construction], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 4. Briscoe G., The Economics of the Constructing Industry, Mitchell, London 1991.
 5. Goryński J., Ekonomika budownictwa, [Construction Economic] SGPiS, Warszawa 1967.
 6. Goryński J., Ekonomika budownictwa i polityka budowlana,[Construction Economic and Policy], PWE, Warszawa 1981.
 7. Kotapski R., Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, [Budgeting in the construction firm management], Wydawnictwo Marina, Wrocław 2014.
 8. Ogonowska I., Koncentracja produkcji w budownictwie niektórych krajów, [Output Concentration in the some countries construction industry], Problemy Rozwoju Budownictwa 1971r.
 9. Rachtan K., System cen w budownictwie, [Prices system in the construction industry] Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1968.
 10. Tataj H., Walica, H. Przemiany w strukturze kwalifikacyjno-zawodowej pracowników budownictwa,[Changes in the construction's employment structure], Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, 1980.
 11. Werner A. W., Jaworski T., Wężyk E., Adaptacja działalności inwestycyjno - budowlanej do warunków gospodarki rynkowej, [Adaptation of the development activity to the specificity of market economy], Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu