BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwięczek Ilona (Cracow University of Economics, Poland), Lipieta Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Innovative Mechanisms in a Private Ownership Economy with a Financial Market
Mechanizmy innowacyjne w ekonomii z własnością prywatną i rynkiem finansowym
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2017, no 17, s. 7-19, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Własność prywatna, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera
Financial markets, Private property, J. Schumpeter theory of economic development
Note
JEL Classification: C60, D41, D50, O10, O31
summ., streszcz.
The author acknowledge the support from research funds, granted to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Abstract
W ekonomii z własnością prywatną i rynkiem finansowym innowacje w ujęciu Schumpetera można opisać w topologicznym aparacie pojęciowym Arrowa i Debreu, dzięki czemu uwidacznia się wpływ wzajemnych powiązań między rynkami realnym i finansowym na procesy innowacyjne. Celem artykułu jest modelowanie innowacji i różnych rodzajów mechanizmów innowacyjnych ujawniających się w procesie schumpeterowskiej ewolucji. Zastosowanie hurwiczowskiego aparatu pojęciowego sprawia, że główne rezultaty przybierają postać twierdzeń matematycznych interpretowanych w języku ekonomii.(abstrakt oryginalny)

Let a private ownership economy with a financial market be given. In this economy, innovations in Schumpeter's sense of the term can be modeled by the use of the Arrow and Debreu topological apparatus. This set-up reveals the impact of the relationship between the financial and the real markets in the economy on innovation. The paper distinguishes and models innovations and different types of innovative mechanisms revealed within Schumpeterian evolution. Following Hurwicz's approach to modeling economic mechanisms, the main results take the form of mathematical theorems interpreted in the language of economics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciałowicz, B. and Malawski, A. (2011) "The Role of Banks in the Schumpeterian Innovative Evolution: An Axiomatic Set-up" in A. Pyka, M. da Graça Derengowski Fonseca (eds), Catching up, Spillovers and Innovations Networks in a Schumpeterian Perspective. Heidelberg-Dordrecht-London-New York: Springer.
  2. Ćwięczek, I., Lipieta, A. and Malawski, A. (2012) "Dwuokresowy model dochodu jako mechanizm ekonomiczny w ujęciu Hurwicza" [The two-period income model as Hurwicz's economic mechanism]. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 12: 9-20.
  3. Debreu, G. (1959) Theory of Value. New York: Wiley.
  4. Hurwicz, L. and Reiter, S. (2006) Designing Economic Mechanism. New York: Cambridge University Press.
  5. Innovative Economy as the Object Investigation in Theoretical Economics (2013) ed. A. Malawski. Cracow: Cracow University of Economics Press.
  6. Lipieta, A. and Malawski, A. (2016) "Price versus Quality Competition: In Search for Schumpeterian Evolution Mechanisms". Journal of Evolutionary Economics 26 (5): 1137-71, https://doi.org/10.1007/s00191-016-0470-8.
  7. Magill, M. and Quinzii, M. (2002) Theory of Incomplete Markets. Cambridge: MIT Press.
  8. Malawski, A. (1999) Metoda aksjomatyczna w ekonomii [The axiomatic method in economics]. Wrocław: Ossolineum.
  9. Schumpeter, J. A. (1912) Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Duncker & Humblot; English edition: The Theory of Economic Development. New York: Oxford University Press, 1961.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2017.1701
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu