BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Primachov Nicholas (Odessa National Maritime Academy), Frasinyuk Tatyana (Odessa National Maritime Academy)
Title
Problems of Sustainable Social and Economic Development of Ukraine
Problemy zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego na Ukrainie
Source
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 4, s. 47-56, rys., bibliogr. 24 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Rozwój zrównoważony, Transport morski, Flota morska, Flota handlowa
Sustainable development, Sea transport, Marine fleet, Merchant fleet
Note
JEL Classification: O14, O21, P21
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki systematycznych rozważań na temat złożonych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem poszczególnych działów krajowego transportu morskiego w ramach morskiego transportu światowego ze szczególnym uwzględnieniem analizy rzeczywistych warunków pracy. Istnieją realne działania na rzecz normalizacji rozwoju krajowej floty handlowej, które należy podjąć, aby osiągnąć względną stabilizację, jak również aby nie stracić statusu potęgi morskiej. Praca ta podkreśla aspekty administracji międzynarodowej w transporcie morskim. W artykule omówiono naukowe i metodologiczne koncepcje dotyczące wyboru metody zarządzania działalnością gospodarczą i inwestycyjną w zakresie relacji rynkowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a systematic consideration of the complex issues of sustainable development of the national maritime transport subsystems in the global maritime transport industry. Particular attention is paid to the analysis of the real conditions of operation. There are feasible measures which should be taken to normalize the development of the national merchant fleet in order to achieve relative stability and to minimize the risk of losing the status of maritime power. Aspects of international administration in marine transport industry are highlighted in this article. The article deals with the scientific and methodological approaches to the choice of governance of economic and investment activity in the system of market relations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balatsky, O. (2006) The economic potential of administrative and production systems. Amounts: ITD "University Book".
 2. Damodaran, A. (2012) Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, University Edition, 3rd Edition.
 3. Financial portal Ministry of Finance (2016). Gross domestics product of Ukraine [Retrieved 2016-12-20] Available at: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/
 4. Geyets, V. (2014) Society, the state, the economy: the phenomenology of interaction and development. Moscow: The Economy.
 5. Ilchenko,S. (2012). Ukraine in the world transport system: prospects for the functioning and development. The National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research. Odessa: IMREER NAS.
 6. Jobber, D., Ellis-Chadwick, F. (2013) Principles and Practice of Marketing, 7/e. London: McGraw-Hill Higher Education.
 7. Kotlubay, O. (2011) Problems of the theory and practice of development of sea transport of Ukraine. Odessa: IMREER NAS.
 8. Kotlubay, O. (2004). Economic mechanisms of merchant shipping in Ukraine. Odessa: IMREER NAS.
 9. Nikolaeva, L. (2008) The principles of sustainable development of the shipping companies in the global maritime trade market. Odessa: IMREER NAS.
 10. Primachov, N. (2009) Methods for measuring the efficiency of maritime transport complex. Odessa: IMREER NAS.
 11. Primachov, N. (2011) Problems of world seaborne trade market balance. Odessa National Maritime Academy. Odessa: IzdatInform.
 12. Primachov, N., Klimek, H. (ed.) (2014) The problems of sustainable development of the global Maritime transport industry's subsystems. Odessa National Maritime Academy - Odessa. - Gdansk: Grin DS., UG ITiHM.
 13. Primachova, N., Senko, E., Frasinyuk, T. (2015) Anticrise management in commercial shipping. Odessa: IMREER NAS.
 14. Review of Maritime Transport (2011) United Nations, Geneva. Available at: http://unctad.org/en/Docs/rmt2011_en.pdf
 15. Review of Maritime Transport (2012) United Nations, Geneva. Available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_en.pdf
 16. Review of Maritime Transport (2013) United Nations, Geneva. Available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2013_en.pdf
 17. Review of Maritime Transport (2014) United Nations, Geneva. Available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2014_en.pdf
 18. Review of Maritime Transport (2015) United Nations, Geneva. Available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf
 19. Review of Maritime Transport (2016) United Nations, Geneva. Available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2016_en.pdf
 20. State Statistics Service of Ukraine (2016) Gross domestics product (at prices of the previous year). Archives. [Retrieved 2016-09-07] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
 21. UNCTAD Handbook of Statistics (2016). United Nations, New York and Geneva.
 22. Vinnikov, V. (2005). Problems of the integrated development of sea transport. Odessa: Fenіks.
 23. Zhikhareva, V. (2010). Theory and practice of investment activity of shipping companies. Odessa: IMREER NAS. ISBN 978-966-02-5565-4.
 24. Zhikhareva V., Kotlubay A., Kibik O. (2012). The maritime economy. Kharkov: BOOK breakers. ISBN: 978-966-8942-78-5.
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu