BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozheluk Victoria (Ternopil National Economic University, Ukraine), Denchuk Pavlo (Ternopil National Economic University, Ukraine)
Title
The Accounting Profession : History and Modernity
Zawód księgowego - dawniej i dziś
Source
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 4, s. 109-119, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Księgowy, Księgowość, Usługi księgowe, Kompetencje, Wartości i normy etyczne
Accountant, Bookkeeping, Accounting services, Competences, Value and ethical norms
Note
streszcz., summ.
Abstract
O skuteczności działań zespołu księgowych w systemie zarządzania przedsiębiorstwem rynkowym decyduje ich poziom profesjonalizmu, nie tylko w zakresie przepisów i zasad księgowości, lecz również w zakresie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji o charakterze produkcyjnym, finansowym i inwestycyjnym, a także wpływania na strategię rozwojową przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu informacji różnym grupom użytkowników. Przedmiot niniejszej pracy stanowią kompetencje księgowych szczebla kierowniczego i wpływ tych kompetencji na efektywne praktyki księgowe. W tekście poruszono także zagadnienie kształtowania umiejętności zawodowych personelu księgowego, które stanowią podstawę wydajnego funkcjonowania usług księgowych. (abstrakt oryginalny)

The successful operation of the accounting staff in a corporate management environment of a free-market enterprise is determined by the accountants' job skills, i.e. not just their knowledge of book-keeping regulations and procedures, but rather, in their problem-solving ability, effective decision-making with regard to production, finance and investment, as well as the drive to make an impact on the development strategy of enterprises in a competitive environment and the readiness to provide information for different groups of users. This paper discusses the core competencies of accounting officers and studies what makes accounting practices effective. The findings presented in this paper will be used to substantiate the competence-based approach to the method of providing accounting officers with the type of skills and abilities which are essential to the smooth operation of an accounting department. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Butynets' F.F. Accounting in foreign countries: In 2 parts. Part 1: Tutorial. - Zhytomyr: PE "Ruta", 2005.
 2. Butynets F.F., Theory of Accounting: A textbook for university students specialty 7.050106 "Accounting and Audit". - LIFE, 2000.
 3. Golubov V., There is such a post - accountant / V. Golubov, Ya. Sokolov / Truth. - 25.06.1979.
 4. Ivashkevich V.B., Kulikova L.I., Accounting: Study. allowance - Moscow: Economics, 2005.
 5. Kovryga D. Accounting-work // Account holder, 1889, No. 21.
 6. Krupka Ya.D. On the functions of the accountant in the use of the latest information technologies / Ya.D. Krupka, V.V. Muravsky, Information technologies in the content of education and practice of accounting and auditing specialists: problems of methodology and organization: theses additional. Science-practice conf. February 18, 2010 / K .: KNEU, 2010.
 7. Lukovitsky I., International Accounting - Voronezh, 1907.
 8. Lupikova E.V., History of Accounting: Textbook. - M .: KNORUS, 2006.
 9. Mansfeld A. Course of mill accountancy. Guide to the self-study of accounting at the mills, on the double Italian system - Moscow, 1893.
 10. Medvedev M.Yu., Choose a profession: an accountant: a practical guide / М.Ю. Medvedev - M .: KNORUS, 2011.
 11. Migdal L. Finding Truth. - M.: Young Guards, 1983.
 12. Priddi S., Accountants for business: the golden age of the profession / / School of Professional Accountant # 9 (104) - 2009.
 13. Rozhelyuk V.M., Organization of accounting of activity of processing enterprises: monograph / V. M. Rozheluk. - K .: NSC IAE, 2013.
 14. Sokolov Ya.V. XV International Congress of Accountants: Participant's Impressions // Accounting, 1998, No. 2.
 15. Financial accounting I. Textbook / per. from english - Dnepropetrovsk: Balance Business Business, 2006.
 16. Schneidman L.Z., Lessons from history // Accountant Th. - 1997. - No. 12.
 17. Yakovlev Yu.P., Conrolling on the basis of information technologies. - K .: Center for Educational Literature, 2006.
 18. Stalebrink O.J., Sacco J.F., An 'Austrian' perspective is the commercial accounting practices in the public sector // Accounting Forum. - September 2003. - Vol. 27, No. 3., p. 339-358.
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu