BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszków Michał (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Title
Use of Customer Satisfaction Index on the Example of Office Rental Services
Source
Intercathedra, 2013, nr 29(3), s. 95-99, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Badanie satysfakcji, Indeks Satysfakcji Klienta, Satysfakcja klienta, Park nauki i technologii, Wynajem lokali biurowych
Satisfaction research, Customer Satisfaction Index (CSI), Customer satisfaction, Science and Technology Park, Office space for rent
Note
summ.
Abstract
Along with the development of following marketing concepts, companies operating both locally and globally, have begun to focus more on clients itself and on their needs. The use of Customer Satisfaction Index allows to specify customers needs and how satisfied they are with provided services or purchased products. Author presents in the article the concept of CSI and shows the practical application of it using an example of office space services provided by one of Polish technology parks.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 11.
  2. Kotler P., Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 61.
  3. Puślecki Ł., Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2010
  4. Raport EMAR Marketing Research na zlecenie Ministerstwa Pracy, Warszawa 2008.
  5. Sagan A., Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności, Statsoft Polska, 2003
  6. Spring R. A., MacKenzie B. S., A Reexamination of the Determinants of Consumer Satisfaction, Journal of Marketing, Vol. 60. Issue 3.
  7. The International Organization for Standarization, http://www.iso.org/iso/home.html (accessed: 16 Oct 2012)
  8. Waśkowski Z., Problemy kształtowania lojalności nabywców w Świat marketingu, luty 2002
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu