BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabert Marek (Poznan University of Life Sciences, Poland), Lis Wojciech (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Material and Structural Components of Complex Products -Analysis of Selected Terms
Source
Intercathedra, 2013, nr 29(3), s. 105-111, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkcja mebli, Zarządzanie produkcją, Organizacja procesów produkcyjnych
Furniture production, Production management, Organization of production processes
Note
summ.
Abstract
Basic terms related to components of complex products were categorised and a classification of these components was proposed. Analysed terms were illustrated with examples of structural components of furniture as representatives of complex products. The classification of terms referring to components of complex products was presented in the form applying the principles of propositional calculus and the set theory. These specific definitions may ensure greater clarity of descriptions in investigations concerning organisation and management of production. They may also be applied when constructing IT data bases, which facilitate the creation of lists of components as explosions and implosions of bills of materials and engineering bills of materials for complex products.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Binominalne nazewnictwo gatunków. W: Encyklopedia Biologia. Greg, 2008. ISBN 978-83- 7327-756-4.
  2. Chlewiński Z. (1999): Umysł - dynamiczna organizacja pojęć: analiza psychologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN: 9788301127770.
  3. Guzicki W., Zakrzewski P. (2007): Wykłady ze wstępu do matematyki. Wprowadzenie do teorii mnogości. PWN, Warszawa. ISBN: 978-83-01-14415-9.
  4. Kubiński G. (2010): Alain Badiou. Ontologia mnogości. Dom Wydawniczy ELIPSA, Kraków, adres internetowy: http://www.academia.edu/3594746/Alain_Badiou.
  5. Murawski R., Świdyrowicz K. (2006): Podstawy logiki i teorii mnogości. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  6. Wielki słownik wyrazów obcych PWN (2013): Praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Bońko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. ISBN: 978-83-01-14455-5.
  7. http://cynarski.pl/pjwstk/MAD/index44.html
  8. http://pl.wikipedia.org/wiki/pojęcie
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu