BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania)
Title
Sprzedaż elektroniczna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Electronic Sale of Enterprises in the European Union
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 115-123, rys., bibl.6 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Sprzedaż internetowa, Elektroniczna Wymiana Danych
e-commerce, Internet sale, Electronic Data Interchange (EDI)
Note
JEL Classification: M21 , L86 , H57
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa Unii Europejskiej prowadzą sprzedaż elektroniczną, w której stroną kupującą mogą być odbiorcy indywidualni, inne przedsiębiorstwa, a także organy administracji publicznej. W zależności od rodzaju rynku docelowego używane są różne metody sprzedaży - sprzedaż poprzez stronę internetową wykorzystana być może na każdym rynku (B2C, B2B oraz B2G), natomiast sprzedaż z zastosowaniem wiadomości typu EDI dotyczy niemal wyłącznie obszaru B2B. W artykule przeanalizowano popularność tych rozwiązań na poszczególnych rynkach docelowych krajów unijnych. Porównano też przychody, jakie generuje tam każdy z rodzajów sprzedaży.(abstrakt oryginalny)

Enterprises from European Union sell electronically to consumers, to business or to government. There is a relation between type of the destination market and the method of e-sale. Web sale is popular on each market (B2C, B2B and B2G) while EDI-type sale concerns almost entirely B2B market. In this paper popularity of those electronic solutions in the enterprises from EU member countries was discussed. The turnovers from sale via EDI-type messages and from web sale are compared. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eurostat (2016). Digital economy and society statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/ eurostat/ statistics-explained/index.php/Digital_economy _and_society (3.01.2017).
  2. Dębicka, O. (2012). Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 9.
  3. GUS (2016). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/ (7.01.2017).
  4. Prałat, E. (2016). Możliwości elektronicznych zakupów na polskim rynku B2B. Raport serii PRE nr 15 Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
  5. Sana (2016). EDI and B2B e-commerce. Sana Commerce e-book.
  6. Żurak-Owczarek, C. (2011). Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu