BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielicki Witold (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Prof. dr hab.Wacław Pytkowski (1904 - 1989).Uczony i nauczyciel
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 163 - 169, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Organizacja, Zarządzanie
Organisation, Management
Country
Polska
Poland
Pytkowski Wacław
Abstract
śycie i twórczość naukowa Profesora Wacława Pytkowskiego przypadały na bardzo waŜne okresy w dziejach Rzeczypospolitej oraz rozwoju nauki. Prof. dr hab. Wacław Pytkowski - herbu "Nowina" urodził się 2 lipca 1904 roku w miejscowości Lubiczyn w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie. Gimnazjum państwowe ukończył w Siedlcach. W wieku 16 lat, jako ochotnik brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 roku. Z pola walki powrócił odznaczony KrzyŜem Walecznych [5]. Następnie podjął studia uniwersyteckie w zakresie matematyki, specjalizując się w statystyce oraz studia rolnicze ze specjalizacją Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw u prof. Stefana Moszczeńskiego. Studia rolnicze w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ukończył z odznaczeniem w roku 1926. W tym teŜ roku rozpoczyna pracę naukową na etacie asystenta w Zakładzie Statystyki Matematycznej, usytuowanym na Wydziale Ogrodniczym SGGW. Zakładem kierował wówczas profesor Jerzy Spława - Neyman, światowej sławy uczony, późniejszy profesor w Uniwersytetach Cambridge i Berkeley.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jerzak M.: Prof. dr hab. Wacław Pytkowski. Humanista - Filozof - Ekonomista. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki. Sprawozdania nr 102, Poznań 1990.
  2. Klonecki W.: Jerzy Neuman (1894 - 1981) Probability Mathematical Statistic. Vol. 15, 1995
  3. Mądry W.: Historia Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki. WRiB, SGGW - Internet
  4. Michałek R.: Granice wolności i odpowiedzialności uczonego. Nauka - kwartalnik, PAN 3/2008
  5. Skoczylas R.: Prof. dr hab. Wacław Pytkowski. Wspomnienie poświęcone pamięci Profesora. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdania nr 102, Poznań 1990.
  6. Wielicki W.: Prof. dr hab. Wacław Pytkowski. Zeszyt Jubileuszowy Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1995.
  7. Centralna Bibliotek Rolnicza: Stefan Moszczeński - pionier agroekonometrii. Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Warszawa 2007
  8. Polski FADN - Kierownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej - Internet
  9. Polski FADN - Prof. dr hab. Wacław Pytkowski 1904 - 1989.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu