BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieruszewski Marek (Poznan University of Life Sciences, Poland), Mydlarz Katarzyna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
The Significance of Technical and Economic Aspects of Wood for the Effectiveness of Manufacturing Sawmill Products Used in the Building Industry
Source
Intercathedra, 2015, nr 31(2), s. 117-122, tab., wykr. bibliogr. 15 poz.
Keyword
Tartaki, Przemysł drzewny, Rynek drzewny, Technologie wytwarzania
Sawmills, Wood industry, Wood market, Manufacturing technologies
Abstract
The technical and economic values of sawmill material influence its popularity and possibilities to use it in different areas of life. Wood is one of few raw materials that finds its supporters and popularisers at all processing stages. The aim of the study is to show the current situation in sawmill enterprises, including their processing capacity, to indicate the most commonly manufactured sawmill products which are used in the building industry, to emphasise the significance of technological efficiency of raw material processing to the cost-effectiveness of manufacturing sawmill products and to indicate the essential macroeconomic factors which affect the cost-effectiveness.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czemko B. , Maria Hikiert M.A., Adamowicz M., Nitka W. 2011: Przemysł płyt drewnopochodnych i tartaczny podstawą rozwoju nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i w Europie. III Europejski Kongres Gospodarczy, Drewno w gospodarce UE i Polsce.
 2. Dzbeński W., Kozakiewicz P., Krzosek S. (2005): Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano- konstrukcyjnej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2005.
 3. Hruzik J.G., Gotych W., Wieruszewski M. (2005): Efektywność produkcji przykładowych wyrobów tartacznych na rynek krajowy i europejski, w: Przemysł Drzewny, Maj 2005, Wydawnictwo Świat. Warszawa, s. 18-21.
 4. Lasy Państwowe 2015: Propozycje zmian na 2016 rok. Przemysł drzewny 3/2015, s. 18-29.
 5. Lenkiewicz W., Zdziarska-Wis I. (1989): Technologia ciesielstwo. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1989.
 6. Mańkowski P., Krzosek S., Mazurek A. (2011): Compression stregth of pine Wood ( Pinus Sylvestris L.) fron selected forest regions in Poland. Annals of Warsaw University of Life Science 2011, No 75: 81-84.
 7. Mydlarz K., Wieruszewski M. (2012): Solid and engineered wood and its significance for innovative solutions in timber building projects. Intercathedra 2012, No 28-3: 58-61.
 8. Raport o stanie lasów w Polsce 2014 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
 9. Wajdzik Cz. (2000): Więźby dachowe. Wydawnictwo Akademii Rolniczej. Wrocław 2000.
 10. Wieruszewski M., Gotych V., Hruzik J. G., Gołuński G., Marcinkowska A. (2011): Research qualitative of coniferous assortments solid Wood for Wood construction. Annals of Warsaw University of Life Science 2011, No 76: 189-193.
 11. Wieruszewski M., Gotych V., Hruzik J. G., Mirski R., Lis B. (2012): Impect of raw material quality versus production of construction elements. Intercathedra 2012, No 28-3: 94-98.
 12. www.dachy.org.
 13. www.dachymitek.pl.
 14. www.drewno.rsi.org.pl.
 15. www.kambor.pl. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu