BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Andrzej (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski
Multiculturalism as Factor of Sustainable and Smart Development of Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 4(82), s. 69-82, bibliogr. s. 82
Keyword
Wielokulturowość, Rozwój zrównoważony, Kapitał społeczny
Multicultural, Sustainable development, Social capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
W referacie autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola (znaczenie) wielokulturowości jako realnego czynnika zróżnicowanego i inteligentnego rozwoju Polski. Natomiast wielokulturowość jest formą odpowiedzi na inne pytanie, jaka jest i na czym ma polegać demokracja w sferze kulturowej. Najogólniej wpływ wielokulturowości na zrównoważony i inteligentny rozwój Polski wiąże się z oczekiwanym jej wpływem na kształtowanie się nowego ładu społeczno-kulturowego w społeczeństwie. Generalnie wielokulturowość sprzyja integracji społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo. Służy nowym formom pożądanej spójności społecznej jako koniecznego czynnika wzrostu gospodarczego i społecznego rozwoju w warunkach ponowoczesnej gospodarki. Usuwa ze stosunków międzyludzkich różne formy predestynacji kulturowej, dowartościowuje kultury mniejszościowe, co powoduje ich włączanie, a więc umacnia przez to siłę ekonomiczną społeczeństwa. Stwarza lepsze warunki do wykorzystania zróżnicowanego kulturowo kapitału: ludzkiego, społecznego i kulturowego. W przekonaniu autora, obecnie Polska znajduje się na etapie rozwiązywania wielu dylematów związanych z ewentualnym wyborem scenariusza rozwoju w kierunku społeczeństwa wielokulturowego. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses the problem of the significance of multiculturalism as a real factor behind sustainable and smart growth of Poland. Multiculturalism is an answer to the question of what the role democracy in the cultural sphere actually consists in. Generally, the impact of multiculturalism on sustainable and smart development Poland is associated with its expected influence on the formation of a new social and cultural order in society. Multiculturalism tends to promote integration of culturally diverse societies. It creates new forms of desired social cohesion as a necessary factor of economic growth and social development in conditions of a postmodern economy. It removes various forms of cultural predestination, recognises the value of minority cultures, which results in their inclusion, thus strengthening the economic power of society. Moreover, multiculturalism creates better conditions for the use of culturally diverse human, social, and cultural capital. According to the author, Poland is currently solving many dilemmas related to its possible development into a multicultural society. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Donnan H., Wilson T. M., 2007, Granice tożsamości, narodu, państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 3. Glazer N., 1997, We are AllMulticulturalists Now, Harvard University Press, London.
 4. Griffin R. W., 1997, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Inteligentny Rozwój Archives / Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - Fundusze Europejskie 2014, http://inteligentny-rozwój.com.pl/index.php/tag/inteligentny-rozwój/g.21,38 (data wejścia: 29.06.2016).
 6. Kempny M., Kapciak A., Łodziński S., 1997, U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 7. Kultura ma znaczenie, 2003, L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 8. Luhman R., Gilman S., 1980, Race and Ethnic Relations, Belmont, California.
 9. Modood T., 2014, Multikulturalizm, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 10. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków-Warszawa.
 11. Sadowski A., 2006, Białystok.. Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 12. Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i  zagrożenia, 2012, M. Biernacka, K. Krzyszto-fek, A. Sadowski (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 13. Stoner J. A. F., Freeman R. E.,. Gilbert D. R. Jr., 2011, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 15. Zakaria F., 2008, The Rice of the Rest, [za:] The Post Amencan World, "Newsweek", z 12 maja.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.04.82.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu