BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pekarcíková Miriam (Technical University of Kosice), Turisová Renáta (Technical University of Košice, Slovak Republic), Hajduová Zuzana (Technical University of Košice, Slovak Republic)
Title
Methods of Processing and Recycling of Weee in the Slovak Republic
Source
Intercathedra, 2010, nr 26, s. 103 - 106, tab.,rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Recykling, Produkt
Recycling, Product
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
The paper describes the basic principles of the Corporate Social Responsibility (CSR) and the significance of its application in the wood processing businesses(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bobková D. 2010: Metódy a nástroje využívané pri projektovaní výrobkov za úcelom zvýšenia ich kvality. In. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. 1. vydanie. PHF v Košiciach. Herlany, 2010. ISBN 978-80-225-2966-2. S. 13-21.
  2. Hajduová Z., Andrejkovic M.: Predchádzanie chybám pri montáži. In. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. 1. vydanie. PHF v Košiciach. Herlany, 2010. ISBN 978-80-225-2966-2. S. 30-34.
  3. Kmet K. et al.: Podnikové hospodárstvo. 1. vyd. Košice : TU, SjF, 2007. 156 s. ISBN 978-80-8073-988-1.
  4. Kovác J., Svoboda M., Líška O.: Automatizovaná a pružná montáž. Vienala, Košice, 2000.
  5. Csikósová A. - Weiss E.: Prieskum trhu a marketing. - 3. vyd. - Košice : TU, FBERG, 2008. - 92 s. - ISBN 978-80-8073- 971-3.
  6. http://www.industryweek.com/ReadArticle.aspx?ArticleID=9223
  7. http://www.statistics.sk
  8. http://zelenybiznis.hnonline.sk/c1-22650560-elektroodpad-si-u-nas-vyzaduje-motivaciu
  9. http://www.enviro.gov.sk/servlets/page
  10. http://www.elektrosrot.cz/index.php?art=8
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu