BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowski Zbigniew (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach), Lis Wojciech (Poznan University of Life Sciences, Poland), Wieruszewski Marek (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Forms of Sales of Valuable Wood by the State Forests National Forest Holding
Source
Intercathedra, 2015, nr 31(3), s. 73-81, tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rynek drzewny, Sprzedaż, Wycena, Aukcje
Wood market, Sale, Valuation, Auctions
Abstract
The State Forests National Forest Holding is systematically reforming the round wood sales system. It involves clients' adjusting to the volumes and forms of round wood offered (timber logs) on the domestic market. It is particularly important for the acquisition of valuable assortments with specific usability. The holding has followed the experience of Western European countries and introduced the auction system or submissions as an alternative for clients interested in purchasing high quality wood or raw material with specific dimensions or quality. We can see a gradual increase in the amount of wood acquired, both the material with standard quality parameters and valuable wood.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz K. 2014: Przegląd i analiza systemów sprzedaży drewna w wybranych krajach europejskich, Panel Ekspertów "ORGANIZACJA". Wizja leśnictwa w Polsce.
 2. Adamowicz K., Szramka H. 2003: Ewolucja zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe po drugiej wojnie światowej. RAR w Poznaniu. Leśnictwo Wydanie 41, 19-32.
 3. Bernadzki E. 2006: Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, s. 326-340.
 4. Hruzik G. J. 2006: Zużycie surowca i materiałów drzewnych wyrobach przemysłu tartacznego. Drewno-Wood 2006, vol49, nr175, s.25-44.
 5. Lasy Państwowe 2015: Propozycje zmian na 2016 rok, Przemysł Drzewny nr 3, s. 17-21.
 6. Lis W. 2007: Zarządzanie obrotem drewnem okrągłym w Polsce. Intercathedra No 23, s. 8-22.
 7. Lis W. 2008: Zmiany w zarządzaniu obrotem drewnem okrągłym w 2008 roku. Przemysł Drzewny, nr 1/2008, vol. 59, s.17-27.
 8. Paschalis-Jakubowicz P. 1999. Opracowanie zasad ekonomicznej efektywności sprzedaży drewna. Raport z badań KUL WL SGGW, Warszawa.
 9. Piszczek M., Janusz A. 2014:, Dystrybucja drewna, a wolny rynek. Opracowanie.
 10. Ratajczak E. 2012: Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju, Warszawa 2012.
 11. Strykowski W. 2002: Systemy cen drewna i materiałów drzewnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich Poznań, Wydawnictwo AR.
 12. Wieruszewski M., Gotych V., Hruzik G. J. 2010: Logistics in own and cooperative processing beech wood . Intercathedra No. 26, s. 174 - 177.
 13. Wnorowska M. 2014: Skąd wziąć. Przemysł drzewny nr 4/2014, s. 20-22.
 14. Zastocki D., Dobosz L., Moskalik T., Sadowski J. 2012: Submisja jako forma sprzedaży cennego surowca drzewnego. Sylwan 156 (4): 305-314.
 15. PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. podział terminologia i symbole.
 16. PN-D-95000 Surowiec drzewny. Pomiar drewna, obliczanie miąższości i cechowanie.
 17. Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 13.10.2014.
 18. Zarządzenie Nr 63 Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 16.09.2015.
 19. biznes.pl/kraj/lasy-panstwowe-wydadza-w-2015-r-blisko-0-5-mld-zl-na-inwestycje/6m0sn 15.09.2015.
 20. www.drewno.pl/artykuly/10171,zmiana-zasad-sprzedazy-drewna-na-rok-2016.html 15.09.2015.
 21. www.strefabiznesu.nto.pl/galeria/najdluzsza-w-europie-linia-sortowania-drewna-stanie-wstora- enso-w-murowie, 15.09.2015.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu