BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieruszewski Marek (Poznan University of Life Sciences, Poland), Mikołajczak Elżbieta (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
The Impact of Selected Factors on the Volume of Generated Sawdust and the Profitability of Sawmilling
Source
Intercathedra, 2015, nr 31(3), s. 82-86, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rynek drzewny, Przemysł drzewny, Tartaki
Wood market, Wood industry, Sawmills
Abstract
When analysing coniferous wood processing one often does not consider the share of by-products on the financial result of individual enterprises. Rational resources management requiers including, among others, the share of sawdust being generated at various stages of wood processing. The studies determined both real as well as theoretical volume of sawdust, as one of the by-products of sawmilling. The study embraced, dominating in the area of wood-processing, medium-size companies. The significant impact of rational energy management of sawdust on the changes in company's level of profit was emphasised.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bidzińska G., Ratajczak E. (2003): Tartacznictwo w liczbach. Rynek Drzewny, nr 4.
 2. Buchholz J., Hruzik J.G.(1970): Z badań nad ustaleniem wymiernej zależności pomiędzy jakością sosnowego drewna tartacznego i produkowanych z niego materiałów tartych. Roczniki WSR. Poznań.
 3. Hruzik G.J. (1993): Technologiczna optymalizacja przerobu drewna na materiały tarte i półfabrykaty przeznaczeniowe. Roczniki AR w Poznaniu. Rozprawy naukowe. 236, s.8.
 4. Hruzik G.J. (2006): Zużycie surowca i materiałów drzewnych w wyrobach przemysłu tartacznego. Drewno - Wood 2006, vol. 49. 175, s. 25-44.
 5. Hruzik G.J., Gotycz W., Wieruszewski M. (2005): Efektywność produkcji przykładowych wyrobów tartacznych na rynek krajowy i europejski. Przemysł Drzewny 5, s. 18.
 6. Hruzik J.G. (1979): Jakość sosnowego surowca tartacznego jako kryterium optymalizacji produkcji elementów przeznaczeniowych. Fol. Forest Polonica, zeszyt 13.
 7. Mikołajczak E. (2011): Ekonomiczne aspekty przerobu odpadów drzewnych na paliwa ekologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. Rozprawy Naukowe 431. Poznań.
 8. Mikołajczak E., Karlikowski W. (2005): Sawmill wood residues balance including refining process. "Intercathedra '2005", No 21, Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. Poznań, s. 170-173.
 9. Pachelski M., Żytecki J., Iskra M. (1966): Wydajność materiałowa w produkcji elementów meblowych. Prace ITD, nr 3.
 10. Poskrobko S., Łach J. (2005): Propozycja technologii efektywnego energetycznie wykorzystania odpadów przemysłowych, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 2, s. 25-36.
 11. Prace inżynierskie zrealizowane w Katedrze Mechanicznej Technologii Drewna w latach 2000-2013.
 12. Prace magisterskie zrealizowane w Katedrze Mechanicznej Technologii Drewna w latach 2000-2013.
 13. Szczuka J., Żurowski J. (1995): Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego. Warszawa: s. 237- 253.
 14. Szostak A., Ratajczak E., (2003): Zasoby odpadów drzewnych w Polsce. ITD, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu