BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacana Andrzej, Więcek Jakub, Bednárová Lucia (University of Economics in Bratislava, Slovakia), Woźny Artur
Title
Improvement of the Organization of Furniture Production Applying the Teamwork Method
Source
Intercathedra, 2015, nr 31(3), s. 87-92, tab., wykr. bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przemysł meblarski, Rynek meblarski, Produkcja
Furniture industry, Furniture market, Production
Company
PPH "Więcpol"
Abstract
In this article the analysis of complaint about furniture manufactured in one of the Sub-Carpathian factories - PPH "Więcpol" was discussed. The conclusions from this analysis allowed for the methodical improvement of the production process of furniture. For the first stage of improvement one of the teamwork methods, i.e. brainstorming was applied. The result of this method pointed at the need of improvement at the stand of the transverse-longitudinal circular saw.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W., Narzędzia Lean Manufacturing, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.
  2. Bednárová L., Benchmarking v malých a stredných podnikoch, ISBN 978-80-555-0264-9, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Prešov, 2010.
  3. Hernas A. Podstawy inżynierii jakości, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
  4. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
  5. Pacana J.: Development of Bevel Gear Motion Transmission Graphs with FEM, Key Engineering Materials Vol. 490 (2012), Trans Tech Publications, Switzerland 2012.
  6. Szczepańska K., Metody i techniki TQM, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
  7. Zimon D., 2015, Impact of the implementation of quality management system on operating cost for small and medium-sized business organizations affiliated to a purchasing group, "International Journal for Quality Research", 9(4).
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu