BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stasch Bartosz (Thomson Reuters, London, England)
Title
Trzystopniowa ocena ryzyka kredytowego bligacji rządowych w obliczu globalnego kryzysu finansowego
Three-level Government Bond Credit Risk Assessment Against Global Financial Crisis
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 57-67, tab., rys., wykr., bibliogr. 7 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Ryzyko kredytowe, Analiza ryzyka niewypłacalności, Obligacje
Credit risk, Analysis of insolvency risk, Bonds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem ryzyka kredytowego stał się jednym z kluczowych zagadnień w trakcie globalnego kryzysu finansowego z 2007 roku. Na rynku kapitałowym jest szereg instrumentów, które mogą pomóc w ograniczeniu ewentualnych strat finansowych. Autor zawraca szczególną uwagę na tradycyjną metodę oceny ryzyka w postaci ocen ratingowych oraz na te alternatywne w postaci swapów ryzyka niewypłacalności oraz analizy zmienności. Wykorzystując powyższe instrumenty autor tworzy model, który może być wykorzystany w efektywnej selekcji ale tak że w monitorowaniu portfela składającego się z instrumentów dłużnych. (abstrakt oryginalny)

Credit risk became one of the key elements of the 2007 global financial crisis. On the market we have a number of instruments that can help us reduce potential loses. The author draws special attention to a traditional method in the form of credit rating and to the alternative methods in the form of credit default swaps and volatility analysis. By taking the above risk measurement tools the author creates a model that can help effectively select and monitor a portfolio consisting of fixed income instruments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baranoff, E. (2012); An Analysis of the AIG Case: Understanding Systemic Risk and Its Relation to Insurance, Journal Of Insurance Regulation, 31243-270.
  2. BossaFX (2016); Wróżenie ze strachu, czyli kilka słów o indeksie VIX, Retrieved from http://bossafx.pl/index.jsp?layout=fx_2a&page=0&news_cat_id=3799&news_id=42120 (22/02/2016)
  3. Bruyere R., Cont R., Copinot R., Fery L., Jaeck Ch., Spitz T. (2006); Credit Derivatives and Structured Credit, A Guide for Investors, John Wiley & Sons, Ltd.
  4. CBOE (2016); CBOE Volatility Index® (VIX®), Retrieved from: http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx (06/02/2016)
  5. Hilsenrath J.E., Karnitschnig M., Pleven L., Solomon D. (2008); U.S. to Take Over AIG in $85 Billion Bailout; Central Banks Inject Cash as Credit Dries Up, The Wall Street Journal, 16 September, Retrieved from http://online.wsj.com/news/articles/ SB122156561931242905 (25/04/2014)
  6. Thomson Reuters Eikon platform
  7. Xinzi Z. (2013); AIG, Credit Default Swaps and the Financial Crisis, Risk Radar Report, Risk Managmement Society, 18.05.2013, Retrieved from http://clubs.ntu.edu.sg/rms/researchreports/AIG.pdf (25/04/2014).
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu