BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boćko Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Przyczynek do badania koncepcji opartych na poznaniu i zrozumieniu istotnych czynników kształtujących alianse strategiczne przedsiębiorstw
A Contribution to Research on the Learning and Understanding Conceptions of the Fundamental Factors of a Strategic Alliance
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 21-28, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Alianse strategiczne, Zarządzanie aliansami strategicznymi
Strategic alliances, Management of strategic alliances
Note
summ.
Abstract
Podjęcie tematu zostało zainspirowane badaniami prowadzonymi w ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hiszpanii, Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: na ile istniejące teorie organizacji wyjaśniają potrzebę, przyczynę utworzenia aliansu strategicznego i opisują zdarzenia z tym związane? (fragment tekstu)

The article presents various, major theoretical perspectives in following disciplines or sub-disciplines: economy, organization, sociology, law, mathematics, finance and marketing analyzing their role in strategic alliance aspect. Theoretical explanation for cooperative strategy (strategic alliance) will be shown through transaction cost theory, resource-based theory, agency theory, game theory, resource dependence theory, relational contract theory, organizational learning theory, social network theory. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker G., Gibbons R., Murphy K J., Relational Contracts and the Theory of the Firm, "Quarterly Journal of Economics", 2002.
 2. Bordonaba Juste V., Polo Redondo Y., Principales teorías sobre relaciones propuestas desde la economía y las ciencias sociales, Proyecto Generes, Proyecto Cicyt, Zaragoza 2002.
 3. Borys B., Jemison D.B., Hybrid Arrangements as a Strategic Alliances: Theoretical Issues in Organizational Combinations, "Academy of Management Review" 14, 1989.
 4. de Rond M, Strategic Alliances as Social Facts, Business, Biotechnology & Intellectual History, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 5. Grant R. M., Ch. Baden-Fuller, A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances, "Journal of Management Studies" 41, 2004.
 6. Guadamillas - Gómez F., Donate - Manzanares M.J., Sanchez de Pablo Gonzalez del Campo J.D., Sharing Knowledge in Strategic Alliances to Build Collaborative Advantage, Utilizing Information Technology in Developing Strategic Alliances Among Organizations, Idea Group 2006.
 7. Gulati R., Khanna T., Nohria N., Unilateral Commitments and the Importance of Process in Alliances, "Sloan Management Review", Massachusetts Institute of Technology nr 35, Cambridge 1995.
 8. Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall Europe, Hertfordshire 1999.
 9. Parise S., Henderson J.C., Knowledge Resource Exchange in Strategic Alliances, "IBM Systems Journal", vol. 40, nr 4, 2001.
 10. Sherwood A.L., Acquisition of Technological Knowledge from Alliance Partners: The Role of the Organizational Knowledge Interface, Indiana University 2002.
 11. Obłój K., Grudziński M, Strategia firmy, sekwencja realnych opcji, CEO 2005.
 12. G.Jean, Overseas Companies Adapting to US Market Needs, "National Defense" nr 8, 2006
 13. http://www.biomed.pl (05.06.2009)
 14. http://www.innogenetics.com (10.05.2009)
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu